Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Hlavné námestie 8, 81422 Bratislava-Staré Mesto 30793629
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, 81243 Bratislava-Staré Mesto 00397687
Mesto Šamorín Hlavná 37, 93101 Šamorín 00305723
Mesto Piešťany Nám. SNP 3, 92145 Piešťany 00612031
Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90525 Senica 00309974
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Bajkalská 27, 82007 Bratislava-Ružinov 30844185
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka 35942436
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra 00397482
Obec Gbeľany Urbárska 366/3, 01302 Gbeľany 00321273
Mesto Čadca Námestie slobody 30, 02221 Čadca 00313971
Obec Štefanová Štefanová 100, 90086 Štefanová 00305111
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, 82109 Bratislava-Ružinov 31797903
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava-Petržalka 00399957
Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ševčenkova 1128/11, 85005 Bratislava-Petržalka 00164348
Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 1, 06201 Vysoké Tatry 00326585
Mesto Bardejov Radničné nám. 16, 08501 Bardejov 00321842
Protimonopolný úrad SR Drieňová 24, 82603 Bratislava-Ružinov 00699063
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12, 97401 Banská Bystrica 30232295
Obec Budča Lhenická 33, 96233 Budča 00319759
Obec Drienovská Nová Ves Drienovská Nová Ves 83, 08201 Drienovská Nová Ves 00326976
Tento register má len informatívny charakter.