Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
VOCATIO Zelená 6032, 92901 Dunajská Streda 36269298
Mesto Snina Strojárska 2060/90, 06901 Snina 00323560
Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno 00306525
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvü Magán Szakközépiskola Neratovické nám. 1916/16, 92901 Dunajská Streda 37839403
Mesto Topoľčany Nám. M.R. Štefánika 1/1, 95501 Topoľčany 00311162
Obec Podhradie Podhradie 91, 95501 Podhradie 00800023
Súkromná stredná odborná škola Zlatovská cesta 35, 91105 Trenčín 42019427
Občianske združenie Amos Trenčín Pod Sokolice 14, 91101 Trenčín 37922688
Obec Veľké Zálužie Obecná 955, 95135 Veľké Zálužie 00308595
Gastroškola Ipeľská 7, 82107 Bratislava-Pod.Biskup. 46482601
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto 00164381
Mesto Trenčín Mierové námestie 2, 91164 Trenčín 00312037
Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra 00308307
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto 00151866
Súkromná stredná odborná škola – Gastroškola Bieloruská 1, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. 30795290
Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina 00321796
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica 37828100
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris Hlavná 2, 01009 Žilina 36137430
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská cesta 52, 82645 Bratislava-Ružinov 00607223
Obec Lopušné Pažite Lopušné Pažite 102, 02336 Lopušné Pažite 00314111
Tento register má len informatívny charakter.