Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Horná Poruba Horná Poruba 39, 01835 Horná Poruba 00317284
Obec Horná Mariková Modlatín 357, 01803 Horná Mariková 00317276
Obec Borčany Borčany 77, 95636 Borčany 31823050
Obec Zlatníky Zlatníky 42, 95637 Zlatníky 00311367
Obec Omastiná Omastiná 90, 95642 Uhrovec 00699306
Obec Skalka nad Váhom Skala 103, 91331 Skalka nad Váhom 00311961
Obec Horňany Horňany 21, 91324 Svinná 00311570
Obec Dlhé Klčovo Dlhá 173/84, 09413 Sačurov 00332356
Obec Snakov Snakov 44, 08606 Malcov 00322580
Obec Zlatník Zlatník 21, 09433 Vyšný Žipov 00332984
Obec Dlhé Pole Dlhé Pole 0, 01332 Dlhé Pole 00321231
Obec Víťazovce Víťazovce 90, 06724 Víťazovce 00323756
Obec Horný Vadičov Horný Vadičov 160, 02345 Horný Vadičov 00314030
Obec Marhaň Marhaň 36, 08645 Marhaň 00322377
Obec Necpaly Necpaly 168, 03812 Necpaly 00316814
Obec Mirkovce Mirkovce 65, 08206 Žehňa 00327484
Obec Zázrivá Stred 409, 02705 Zázrivá 00315010
Obec Roztoky Roztoky 84, 09011 Vyšný Orlík 00330949
Obec Zbyňov Zbyňov 19/1, 01319 Zbyňov 00321788
Obec Sečovská Polianka Hlavná 132/135, 09414 Sečovská Polianka 00332828
Tento register má len informatívny charakter.