Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra 00397482
Obec Gbeľany Urbárska 366/3, 01302 Gbeľany 00321273
Mesto Čadca Námestie slobody 30, 02221 Čadca 00313971
Obec Štefanová Štefanová 100, 90086 Štefanová 00305111
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, 82109 Bratislava-Ružinov 31797903
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava-Petržalka 00399957
Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ševčenkova 1128/11, 85005 Bratislava-Petržalka 00164348
Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 1, 06201 Vysoké Tatry 00326585
Mesto Bardejov Radničné nám. 16, 08501 Bardejov 00321842
Protimonopolný úrad SR Drieňová 24, 82603 Bratislava-Ružinov 00699063
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12, 97401 Banská Bystrica 30232295
Obec Budča Lhenická 33, 96233 Budča 00319759
Obec Drienovská Nová Ves Drienovská Nová Ves 83, 08201 Drienovská Nová Ves 00326976
Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov 17070775
Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco 17. novembra 6, 91451 Trenčianske Teplice 00735256
Obec Miloslavov Miloslavov 181, 90042 Miloslavov 00304948
Mesto Detva J.G.Tajovského 7, 96212 Detva 00319805
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Pražská 29, 81263 Bratislava-Staré Mesto 30844363
Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 04200 Košice-Sever 00397610
Centrum účelových zariadení Piešťany Rekreačná 13, 92101 Piešťany 42137004
Tento register má len informatívny charakter.