Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Radzovce Radzovce 506, 98558 Radzovce 00316369
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice Komenského č. 29, 93401 Levice 00596825
Obec Bánov Hviezdoslavova 34, 94101 Bánov 00308765
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 17335825
Obvodný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín 42024331
Mesto Námestovo Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo 00314676
Inšpektorát práce Bratislava Za kasárňou 1, 83264 Bratislava-Nové Mesto 00166367
Obec Šíd Šíd 0, 98601 Šíd 00316423
Najvyšší súd Slovenskej republiky Župné námestie 13, 81490 Bratislava-Staré Mesto 00165581
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa Nám. M.R.Štefánika 8, 94145 Maňa 00596221
Mesto Hanušovce nad Topľou Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou 00332399
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky 17336112
Obvodný úrad Považská Bystrica Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica 42024005
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Nám. M. R. Štefánika 9, 94501 Komárno 37961195
Domov sociálnych služieb Kovarce Kovarce -, 95615 Kovarce 00356891
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava-Staré Mesto 00699021
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Hollého 14, 08181 Prešov 00610577
Obvodný úrad Nitra Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra 42114926
Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9, 97901 Rimavská Sobota 00319031
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Čerenčianska 18, 97901 Rimavská Sobota 37949608
Tento register má len informatívny charakter.