Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Hrnčiarska 37, 90201 Pezinok 31770398
Obec Píla Hlavná 68, 90089 Píla 00305031
Basketbalový Klub Ružinov 08 Bratislava Meteorová 5, 82102 Bratislava-Ružinov 30855195
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves 35557010
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava Hlavná 17, 91701 Trnava 00598135
Obec Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov 100, 09011 Vyšný Mirošov 00331244
Matica slovenská ul. P. Mudroňa 1, 03601 Martin 00179027
Technická akadémia J. Švermu 1, 96001 Zvolen 45015171
Tento register má len informatívny charakter.