Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Boheľov Boheľov 12, 92901 Boheľov 00305316
Obec Herľany Herľany 49, 04445 Herľany 00324183
Obec Bohunice Bohunice 48, 93505 Bohunice 34009035
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov 00632414
Mesto Brezová pod Bradlom M.R.Štefánika 1/1, 90613 Brezová pod Bradlom 00309443
Obec Jaklovce Nová 464/81, 05561 Jaklovce 00329207
Obec Prašice 1. mája 142/142, 95622 Prašice 00310964
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN (skratka CSS - SLOVEN) Slávnica 68, 01854 Slavnica 00632406
Tento register má len informatívny charakter.