Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mesto Štúrovo Nám. slobody 1, 94301 Štúrovo 00309303
Obec Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou 76, 95151 Nová Ves nad Žitavou 00308331
Obec Kojšov Kojšov 3, 05552 Kojšov 00329258
Obec Chotín Chotín 486, 94631 Chotín 00306461
Domov dôchodcov Rača Pri vinohradoch 267, 83106 Bratislava-Rača 30804191
Obec Košická Polianka Košická Polianka 0, 04441 Košická Polianka 00324353
Obec Horné Štitáre Horné Štitáre 75, 95603 Horné Štitáre 00310450
Zariadenie pre seniorov v Trnave Terézie Vansovej 5, 91701 Trnava 00611972
Tento register má len informatívny charakter.