Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Lada Lada 240, 08212 Kapušany 00327336
PE-ES, n.o. Diviacka Nová Ves 465, 97224 Diviacka Nová Ves 37923251
Domov seniorov Lamač Na barine 5, 84103 Bratislava-Lamač 00896276
Obec Ďurkov Ďurkov 274, 04419 Ďurkov 00324132
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých MEREMA Pri starom mlyne -, 90001 Modra 00654795
Obec Biskupová Biskupová 62, 95607 Biskupová 00654825
Základná umelecká škola Čsl. armády 1207, 90845 Gbely 37840851
Obec Dargov Dargov 0, 07661 Dargov 00331481
Tento register má len informatívny charakter.