Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Drienov Mierová 1, 08204 Drienov 00326984
Zariadenie pre seniorov Pod hájkom 2824/36A, 90901 Skalica 42292468
Obec Fričkovce Fričkovce 103, 08642 Hertník 00321958
Obec Podhoroď Podhoroď 100, 07264 Podhoroď 00325635
Obec Krušinec Krušinec 67, 09101 Stropkov 00330647
Obec Holčíkovce Holčíkovce 0, 09405 Holčíkovce 00332429
Domov sociálnych služieb pre dospelých SNP 38, 90084 Báhoň 00654787
Obec Ruská Bystrá Ruská Bystrá 7, 07264 Ruská Bystrá 00325724
Tento register má len informatívny charakter.