Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra 00397482
Akadémia umení v Banskej Bystrici Jána Kollára 22, 97401 Banská Bystrica 31094970
Obec Majerovce Majerovce 0, 09409 Majerovce 00332526
Mesto Tlmače Nám. odborárov 10, 93521 Tlmače 00307581
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica 36836567
Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov 35514388
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií, Prešov Letná 9, 04200 Košice 00397610
Obec Pakostov Pakostov 24, 09407 Pakostov 00332640
Tento register má len informatívny charakter.