Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Stredná odborná škola Svätoplukova 2, 82108 Bratislava-Ružinov 17053871
Krajská prokuratúra Damborského 1, 94966 Nitra 35629061
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Námestie A. Hlinku 60, 03401 Ružomberok 37801279
Obec Vysoká pri Morave Hlavná 102, 90066 Vysoká pri Morave 00305197
Stredná odborná škola drevárska Pavlovičova 3, 82104 Bratislava-Ružinov 31754104
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava 00399957
Krajská prokuratúra Mojmírova 5, 04162 Košice-Staré Mesto 00166464
Obec Stráža Stráža 0, 01304 Stráža 00321630
Tento register má len informatívny charakter.