Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mesto Banská Štiavnica Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica 00320501
Obec Závadka nad Hronom Osloboditeľov 27, 97667 Závadka nad Hronom 00313947
Obvodný úrad Košice Komenského 52, 04126 Košice-Sever 42097002
Obec Stráňavy Májová 336, 01325 Stráňavy 00321613
Centrum právnej pomoci Námestie slobody 12, 81005 Bratislava-Staré Mesto 30798841
Obec Šoporňa Šoporňa 1179, 92552 Šoporňa 00306207
Obec Ratková Ratková 1, 98265 Ratková 00318990
Informačné centrum mladých ORAVA Trojičné námestie 191, 02744 Tvrdošín 31904858
Obec Jesenské Jesenské 0, 98002 Jesenské 00318833
Obvodný úrad Košice - okolie Hroncova 13, 04170 Košice-Sever 42097011
Divadlo Jonáša Záborského Nám. legionárov 6, 08001 Prešov 37783432
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefánikova 27, 81499 Bratislava-Staré Mesto 00682420
eurobus, a.s. Staničné námestie 9, 04204 Košice 36211079
Obec Kotešová Kotešová 325, 01361 Kotešová 00321389
Obec Nesluša Nesluša 978, 02341 Nesluša 00314137
Obec Dobroč Dobroč 140, 98553 Dobroč 00316059
MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA Stará Bystrica 537, 02304 Stará Bystrica 37905805
Obec Slovenská Ľupča Nám. SNP 13, 97613 Slovenská Ľupča 00313823
Obvodný úrad Prešov Námestie mieru 3, 08192 Prešov 42077508
SAD Michalovce, a.s. Lastomírska 1, 07180 Michalovce 36214078
Tento register má len informatívny charakter.