Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Inšpektorát práce Konštantínova 6, 08001 Prešov 35531088
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Dúbravská cesta 3, 84524 Bratislava-Karlova Ves 00003964
Informačná cestovná kancelária Slovakotour Demänovská Dolina 8, 03251 Demänovská Dolina 31924000
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84538 Bratislava-Karlova Ves 00166618
Historický ústav Slovenskej akadémie vied Klemensova 19, 81364 Bratislava-Staré Mesto 00166944
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Radlinského 6, 81107 Bratislava-Staré Mesto 30798701
Geologický ústav Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84005 Bratislava-Karlova Ves 00586943
Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Štefánikova 49, 81473 Bratislava-Staré Mesto 00166545
Fond sociálneho rozvoja Špitálska 6, 81643 Bratislava-Staré Mesto 30854687
Filozofický ústav SAV Klemensova 19, 81364 Bratislava-Staré Mesto 00166995
Encyklopedický ústav SAV Dúbravská cesta 9, 84234 Bratislava-Karlova Ves 00167100
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava-Karlova Ves 00598429
EKONOMICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED Šancová 56, 81105 Bratislava-Staré Mesto 00699446
Dubnické múzeum Námestie sv. Jakuba 623/4, 01841 Dubnica nad Váhom 37922335
Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín Školská 66, 91105 Trenčín 17055202
Dopravná akadémia Rosinská cesta 2, 01008 Žilina 00651117
Divadlo Thália Színház Timonova 3, 04001 Košice-Staré Mesto 31297862
Divadlo Romathan Štefánikova 4, 04001 Košice-Staré Mesto 31297871
Divadlo LUDUS Pribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto 00893862
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene Divadelná 3, 96077 Zvolen 35989572
Tento register má len informatívny charakter.