Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Osturňa Osturňa 0, 05979 Osturňa 00326453
Obec Borský Mikuláš Smuha 1/2, 90877 Borský Mikuláš 00309419
Obec Kapušianske Kľačany Kapušianske Kľačany 0, 07901 Kapušianske Kľačany 00331571
Obec Ľutina Ľutina 0, 08257 Ľutina 00327425
Obec Trstice Trstice 667, 92542 Trstice 00306258
Obec Hájske Hájske 410, 95133 Hájske 00307947
Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť Košická 2, 01065 Žilina 36407771
Petržalský domov seniorov Rusovská 58, 85101 Bratislava-Petržalka 30775205
Mestská časť Bratislava - Rusovce Vývojová 8, 85110 Bratislava-Rusovce 00304611
Obec Nitrianske Pravno Námestie SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno 00318337
SAD LIORBUS, a. s. Bystrická cesta 62, 03401 Ružomberok 36403431
Obec Tesáre Tesáre 128, 95621 Tesáre 00311146
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. 3, 81421 Bratislava-Staré Mesto 00603147
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Trojičné nám. 11, 82561 Bratislava-Pod.Biskup. 00641383
Obec Omšenie Omšenie 330, 91443 Omšenie 00311880
Obec Slanec Hlavná 55/114, 04417 Slanec 00324728
Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová 21, 82705 Bratislava-Ružinov 00603155
Obec Chocholná - Velčice Chocholná - Velčice 312, 91304 Chocholná-Velčice 00311642
Obec Podhradie 1. mája 194/61, 03852 Podhradie 00316831
Mesto Spišská Belá Petzvalova 18, 05901 Spišská Belá 00326518
Tento register má len informatívny charakter.