Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Smrečany Smrečany 0, 03205 Smrečany 00315753
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. Satinského 1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 44570783
Obec Dolný Chotár Dolný Chotár 45, 92541 Dolný Chotár 00613941
Obec Hurbanova Ves Hurbanova Ves 48, 90301 Hurbanova Ves 00305995
Gymnázium duklianských hrdinov Komenského 16, 08924 Svidník 00161233
AGRISLOV, s.r.o., Svrčinovec Svrčinovec 261, 02312 Svrčinovec 35910925
Obec Bodza Bodza 108, 94616 Bodza 00306371
Obec Mojš Mojš 147, 01001 Žilina 00321494
Obec Chmiňany Chmiňany 0, 08233 Chmiňany 00327131
Mestská časť Bratislava - Záhorska Bystrica Námestie Rodiny 1, 84357 Bratislava-Záhor.Bystr. 00604887
Obec Bodíky Bodíky 8, 93031 Bodíky 00513296
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja M.Rázusa 104, 01001 Žilina 42054575
Obec Lastomír Lastomír 322, 07237 Lastomír 00325406
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice Ostrovského 1, 04001 Košice-Juh 00893331
Obec Trávnica Hlavná 37/65, 94146 Trávnica 00309320
Poľnohospodárske družstvo akcionárov "Ipeľ" Balog nad Ipľom Hlavná 282, 99111 Balog nad Ipľom 00208558
Obec Bertotovce Bertotovce 142, 08235 Bertotovce 00326828
Obec Plavecké Podhradie Plavecké Podhradie 34, 90636 Plavecké Podhradie 00309788
Obec Šúrovce Nová 5, 91925 Šúrovce 00313068
Obec Ptrukša Ptrukša 0, 07677 Ptrukša 00331864
Tento register má len informatívny charakter.