Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Ing. Emil Blicha – ELBA Palárikova 26, 08001 Prešov 37051890
Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou 00332933
Obec Pliešovce Hviezdoslavova 1, 96263 Pliešovce 00320170
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS Akademická 4, 94901 Nitra 37854950
Mesto Partizánske Nám. SNP 212/4, 95801 Partizánske 00310905
Obec Gaboltov Gaboltov 87, 08602 Gaboltov 00321966
Centrum vzdelávania ANIMUS Dlhá 853/28, 94901 Nitra 34104691
Mesto Púchov Štefánikova 821/21, 02018 Púchov 00317748
Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna Požiarnická 1, 04001 Košice-Juh 35565233
Obec Medzany Medzany 0, 08221 Medzany 17149002
Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3, 01713 Považská Bystrica 00317667
Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja Jegorovovo námestie 5, 04022 Košice-Dargov.hrdinov 35582006
Mesto Levoča Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča 00329321
Mesto Nové Zámky Hlavné námestie 10, 94001 Nové Zámky 00309150
VOCATIO Zelená 6032, 92901 Dunajská Streda 36269298
Mesto Snina Strojárska 2060/90, 06901 Snina 00323560
Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno 00306525
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvü Magán Szakközépiskola Neratovické nám. 1916/16, 92901 Dunajská Streda 37839403
Mesto Topoľčany Nám. M.R. Štefánika 1/1, 95501 Topoľčany 00311162
Obec Podhradie Podhradie 91, 95501 Podhradie 00800023
Tento register má len informatívny charakter.