Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Centrum pre interkultúrny dialóg J. Poničana 3, 84107 Bratislava-Dev.Nová Ves 30856477
BUSINESS PARTNER ACADEMY, s.r.o. Ferka Urbánka 20/A, 05201 Spišská Nová Ves 46250841
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina Ľutina 133, 08257 Ľutina 31951813
Správa telovýchovných zariadení Za Hornádom 15, 05201 Spišská Nová Ves 35514035
Stredná odborná škola automobilová Jána Jonáša 5, 84306 Bratislava-Dev.Nová Ves 00891657
Obec Lupoč Lupoč 102, 98511 Halič 00316199
Obec Kráľovce Kráľovce 97, 04444 Kráľovce 00324388
Domov seniorov ARCHA Rozvodná 25, 83101 Bratislava-Nové Mesto 30779278
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode Junácka 6, 83200 Bratislava-Nové Mesto 30845068
Občianske združenie MEGA Na barine 15, 84103 Bratislava-Lamač 42183561
OTPK-BJ, s. r. o. Dukelská 14, 08501 Bardejov 46272020
Pravoslávna cirkevná obec Prešov Budovateľská 1, 08001 Prešov 31987001
Miestny podnik verejno-prospešných služieb Petržalka Čapajevova 6, 85101 Bratislava-Petržalka 00492485
Obec Lenka Lenka 11, 98050 Včelince 00649601
Obec Vajkovce Vajkovce 81, 04443 Vajkovce 00324841
Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky Trnavská cesta 104, 82101 Bratislava-Ružinov 12664863
Slovenský šermiarsky zväz Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto 30806437
TRADE MARK INVEST, s. r. o. Slovenská 1, 08501 Bardejov 45350817
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gaboltov Gaboltov 28, 08602 Gaboltov 31997945
Zoologická záhrada Mlynská dolina 1, 84227 Bratislava-Karlova Ves 00179710
Tento register má len informatívny charakter.