Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava-Ružinov 35823542
Krajský stavebný úrad v Bratislave Lamačská cesta 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto 31815570
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Gagarinova 10, 82713 Bratislava-Ružinov 00167151
Environmentálny fond Nevädzová 5, 82101 Bratislava-Ružinov 30796491
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava-Staré Mesto 30844789
DÚ Bardejov Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 83315 Bratislava-Nové Mesto 00156884
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1, 83272 Bratislava-Nové Mesto 35914939
DÚ Prešov II Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Košice III Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Puncový úrad Slovenskej republiky Medená 10, 81456 Bratislava-Staré Mesto 00002551
DÚ Košice V Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Obec Nitrianske Hrnčiarovce Jelenecká 74, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce 00611182
DÚ Čadca Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Hydromeliorácie, štátny podnik Vrakunská 29, 82563 Bratislava-Pod.Biskup. 35860839
Agrotauris - Osivo Potravinárska 1503 POB84, 97901 Rimavská Sobota 31916244
Geodetická a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, 82745 Bratislava-Ružinov 17316219
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky.Štátna skúšobňa SKTC-106 Rovinka 346, 90041 Rovinka 31827951
DÚ Michalovce Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Brezno Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Tento register má len informatívny charakter.