Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Univerzitná nemocnica Bratislava Pažítková 4, 82102 Bratislava-Ružinov 31813861
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Novomeského 4, 03601 Martin 37905490
Obec Nižná Nová doba 506, 02743 Nižná 00314684
Národné športové centrum Trnavská 39, 83104 Bratislava-Nové Mesto 30853923
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica 00165549
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, 05801 Poprad 37937758
Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov 00331007
Obec Oravská Polhora Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora 00314749
Slovenská plavecká federácia Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto 36068764
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh 00606707
Agentúra na podporu výskumu a vývoja Mýtna 23, 81107 Bratislava-Staré Mesto 30797764
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Jána Bottu 4, 91701 Trnava 37847562
Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33, 08901 Svidník 00331023
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto 31364501
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 82924 Bratislava-Ružinov 30796482
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Hlavná 110, 04265 Košice-Staré Mesto 31947000
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy Miletičova 19, 82109 Bratislava-Ružinov 30858003
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124
Slovenská správa ciest Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov 00003328
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka 35919001
Súkromná stredná odborná škola Zlatovská cesta 35, 91105 Trenčín 42019427
Občianske združenie Amos Trenčín Pod Sokolice 14, 91101 Trenčín 37922688
Obec Veľké Zálužie Obecná 955, 95135 Veľké Zálužie 00308595
Gastroškola Ipeľská 7, 82107 Bratislava-Pod.Biskup. 46482601
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto 00164381
Mesto Trenčín Mierové námestie 2, 91164 Trenčín 00312037
Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra 00308307
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto 00151866
Súkromná stredná odborná škola – Gastroškola Bieloruská 1, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. 30795290
Úrad vlády Slovenskej republiky Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto 00151513
Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina 00321796
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica 37828100
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris Hlavná 2, 01009 Žilina 36137430
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská cesta 52, 82645 Bratislava-Ružinov 00607223
Obec Lopušné Pažite Lopušné Pažite 102, 02336 Lopušné Pažite 00314111
Slovensko IT Štúrova 27, 04001 Košice 53268652
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto 00681156
Pro scholaris Matičné Námestie 2847/3A, 02201 Čadca 42224187
Mesto Prešov Hlavná 73, 08001 Prešov 00327646
K.B.REAL Dukelská 31, 08701 Giraltovce 36454079
Tento register má len informatívny charakter.