Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín 36126624
Mesto Ilava Mierové námestie 16/31, 01901 Ilava 00317331
Mesto Nováky Nám.SNP 349/10, 97271 Nováky 00318361
Mesto Banská Bystrica Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica 00313271
Mesto Poltár Železničná 489/1, 98701 Poltár 00316342
Mesto Zlaté Moravce 1. mája 2, 95301 Zlaté Moravce 00308676
Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 94901 Nitra 37861298
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto 35541016
Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 7, 05270 Spišská Nová Ves 00329614
Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ 00691135
Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom 00317209
Mesto Trnava Hlavná 1/1, 91771 Trnava 00313114
Mesto Kolárovo Kostolné námestie 1, 94603 Kolárovo 00306517
Obec Ružindol Ružindol 130, 91961 Ružindol 00312941
Mesto Levice Námestie hrdinov 1, 93432 Levice 00307203
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 6868/10, 91701 Trnava 37836901
Mesto Nová Dubnica Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica 00317586
Mesto Podolínec Námestie Mariánske 3, 06503 Podolínec 00330132
Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 85212 Bratislava-Petržalka 00603201
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov 37870475
Tento register má len informatívny charakter.