Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Moravany nad Váhom Kostolecká 175/4, 92221 Moravany nad Váhom 00312789
Obec Kriváň Kriváň 441, 96204 Kriváň 00320048
Obec Bystré Bystré 98, 09434 Bystré 00332275
Obvodný úrad Ružomberok Dončova 11, 03401 Ružomberok 42059941
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Jána Švermu 43, 97405 Banská Bystrica 30810787
Obec Brestovany J. Nižňanského 6, 91927 Brestovany 00312312
Obec Veľké Úľany Hlavná 578, 92522 Veľké Úľany 00306282
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 05801 Poprad 00326470
Obvodný úrad Žilina J. Kráľa 4, 01040 Žilina 42059950
Obec Voderady Voderady 262, 91942 Voderady 00313181
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Župné nám. 13, 81311 Bratislava-Staré Mesto 00166073
Obec Zlaté Klasy Poštová 550, 93039 Zlaté Klasy 00305839
Obec Komjatice Nádražná 97/344, 94106 Komjatice 00308994
UNIPA spol. s r.o. Košovská 1, 97101 Prievidza 31579183
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8, 81267 Bratislava-Staré Mesto 30794536
Obec Malachov Ortútska 145, 97405 Malachov 00620891
Obec Moravské Lieskové Moravské Lieskové 657, 91642 Moravské Lieskové 00311791
Obec Kalná nad Hronom Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom 00307131
Obvodný úrad Bratislava Staromestská 6, 81440 Bratislava-Staré Mesto 42131111
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Vazovova 7/A, 81616 Bratislava-Staré Mesto 30853788
Tento register má len informatívny charakter.