Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mesto Svätý Jur Prostredná 29, 90021 Svätý Jur 00304832
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Hanulova 5/B, 84101 Bratislava-Dúbravka 31819494
Obec Široké Široké 118, 08237 Široké 00327832
Obvodný úrad Senica Vajanského 17, 90501 Senica 45013764
Futbalový oddiel Kinex Bytča 14223554
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Bulharská 39, 91853 Trnava 37847783
Obec Veľký Biel Železničná 76, 90024 Veľký Biel 00305146
Obec Plavecký Štvrtok Plavecký Štvrtok 172, 90068 Plavecký Štvrtok 00305049
Obec Svrčinovec Svrčinovec 200, 02312 Svrčinovec 00314323
Mesto Spišská Stará Ves Štúrova 228, 06101 Spišská Stará Ves 00326526
Obvodný úrad Trnava Kollárova 8, 91702 Trnava 45013641
Slovak Lines, a.s. Mlynské Nivy 31, 82109 Bratislava-Ružinov 35821019
Obec Veľké Leváre Štefánikova 747, 90873 Veľké Leváre 00310115
Obec Zákopčie Zákopčie 0, 02311 Zákopčie 00314358
Obvodný úrad Banská Bystrica Námestie Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica 45016381
Obec Jakubany Jakubany 555, 06512 Jakubany 00329924
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bytča 31924701
Obec Hrochoť Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 97637 Hrochoť 00313475
Mesto Giraltovce Dukelská 75, 08701 Giraltovce 00321982
Obvodný úrad Brezno Nám. M.R.Štefánika 40, 97701 Brezno 45016399
Tento register má len informatívny charakter.