Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mesto Nová Dubnica Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica 00317586
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP 33, 81331 Bratislava-Staré Mesto 00165182
Mesto Podolínec Námestie Mariánske 3, 06503 Podolínec 00330132
Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 85212 Bratislava-Petržalka 00603201
Úrad vlády Slovenskej republiky Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto 00151513
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov 37870475
Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 00306169
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto 42181810
Tento register má len informatívny charakter.