Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom 00317209
Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. 00608033
Obec Ružindol Ružindol 130, 91961 Ružindol 00312941
Mesto Kolárovo Kostolné námestie 1, 94603 Kolárovo 00306517
Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27, 82799 Bratislava-Ružinov 00002801
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 6868/10, 91701 Trnava 37836901
Mesto Levice Námestie hrdinov 1, 93432 Levice 00307203
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov 00686832
Tento register má len informatívny charakter.