Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Vyšné Ružbachy Vyšné Ružbachy 243, 06502 Vyšné Ružbachy 00330264
VITALITA n.o. LEHNICE Lehnice 113, 93037 Lehnice 36084328
"Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec" Hollého 7, 92001 Hlohovec 00611956
TECHMAT s.r.o. A. Sládkoviča 2424/191, 01861 Beluša 36338451
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42, 83105 Bratislava-Rača 00681385
Nadácia Jána Cikkera Fialkové údolie 2, 81101 Bratislava-Staré Mesto 31784275
Obec Vasiľov Vasiľov 0, 02951 Vasiľov 00314943
VITIS Hlavná 788, 95135 Veľké Zálužie 42208378
Tento register má len informatívny charakter.