Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Baka Baka 262, 93004 Baka 00305260
A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru Karpatská 2, 81105 Bratislava-Staré Mesto 30853435
Obec Slavoška Slavoška 27, 04934 Markuška 00595179
Obec Horné Srnie Družstevná 430/1, 91442 Horné Srnie 00311588
Občianske združenie Čerešenka Čižatice 59, 04447 Čižatice 42247306
Centrum zborovej diakonie Kanaán Lazovná 23, 97401 Banská Bystrica 45019266
Obec Tomášikovo Hlavná 319, 92504 Tomášikovo 00306223
FOTOFO Prepoštská 4, 81499 Bratislava-Staré Mesto 30811911
Tento register má len informatívny charakter.