Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
BREFIT-e, s.r.o. Uhrova 24, 83101 Bratislava-Nové Mesto 35733161
Ľuboš Grajcár - John the B tour Sputnikova 2, 04012 Košice-Nad jazerom 44458592
Obec Čakajovce Čakajovce 58, 95143 Čakajovce 00307807
Obec Beladice Beladice 167, 95175 Beladice 00307769
Domov dôchodcov Štúrova 838/33, 96212 Detva 37830571
Obec Porúbka Porúbka 151, 07261 Porúbka 00325660
Asociácia Bratislava v pohybe Šancová 43, 83104 Bratislava-Nové Mesto 36066079
Klub historických a koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach Hanojská 4, 04013 Košice-Ťahanovce 35556625
Tento register má len informatívny charakter.