Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Nitrianske Hrnčiarovce Jelenecká 74, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce 00611182
DÚ Čadca Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Hydromeliorácie, štátny podnik Vrakunská 29, 82563 Bratislava-Pod.Biskup. 35860839
Agrotauris - Osivo Potravinárska 1503 POB84, 97901 Rimavská Sobota 31916244
Geodetická a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, 82745 Bratislava-Ružinov 17316219
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky.Štátna skúšobňa SKTC-106 Rovinka 346, 90041 Rovinka 31827951
DÚ Michalovce Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Brezno Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Tento register má len informatívny charakter.