Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Bábkové divadlo v Košiciach Tajovského 4, 04001 Košice-Staré Mesto 31297811
Archeologický ústav SAV Akademická 2, 94921 Nitra 00166723
Arborétum Mlyňany SAV Vieska nad Žitavou 178, 95152 Vieska nad Žitavou 00166677
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš 37910337
Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied pre riadenie vedeckovýskumnej a vývojovej činn. Hlohovská 2, 94992 Nitra 34014551
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity Radlinského 32, 81319 Bratislava-Staré Mesto 30792053
Tento register má len informatívny charakter.