Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Základná škola Bidovce 209, 04445 Bidovce 31986081
Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto Vajnorská 21, 83103 Bratislava-Nové Mesto 00245771
Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa Školská 3, 92700 Šaľa 00399850
"VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra Považská 14, 94911 Nitra 00351776
Gymnázium Karola Štúra Námestie slobody 5, 90001 Modra 17050197
Materská škola Agátová 637, 03104 Liptovský Mikuláš 37810511
Základná škola s materskou školou Hargašova 5, 84356 Bratislava-Záhor.Bystr. 36070998
Základná škola Mlynská 50 903 01 Senec Mlynská 50, 90301 Senec 36071161
Základná škola, Školská 339/2, Michaľany Školská 339/2, 07614 Michaľany 35541253
Základná škola s materskou školou Helcmanovce Helcmanovce 41, 05563 Helcmanovce 35546492
Základná škola s materskou školou Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou 229, 04943 Jablonov nad Turňou 35543728
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Buzica 327 - Buzita 327 Buzica 327, 04473 Buzica 35544015
Základná škola s materskou školou Čataj 113, 90083 Čataj 31811949
Základná škola s materskou školou Gregorovce 93, 08266 Gregorovce 37947672
Základná škola, Jarná 20, Žilina Jarná 20, 01001 Žilina 37813277
Základná škola Turzovka - Bukovina 305, 02354 Turzovka 37812467
Základná škola s materskou školou Chmeľnica Chmeľnica -, 06401 Chmeľnica 37876082
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie M. R. Štefánika 15, 90201 Pezinok 36075175
Materská škola v Rimavskej Sobote, Ul. Daxnerova Ul. Daxnerova 30, 97901 Rimavská Sobota 37957988
Materská škola v Spišskom Podhradí Májová 54, 05304 Spišské Podhradie 37879103
Základná škola Slobody 1, 04011 Košice-Západ 35542888
Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145
Základná škola SNP 1 v Humennom SNP 1, 06601 Humenné 37876732
Podnik verejnoprospešných služieb obce Vlčany Vlčany 1, 92584 Vlčany 42049636
Špeciálna základná škola Partizánska 26, 96301 Krupina 35984473
Spojená škola Beethovenova 27 Trnava Beethovenova 27, 91708 Trnava 35630060
Základná umelecká škola - výtvarný odbor Kováčska 43, 04199 Košice-Staré Mesto 35556552
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Čajkovského 55, Trnava Čajkovského 55, 91708 Trnava 36080781
Odborné učilište Janka Alexyho 1942, 03101 Liptovský Mikuláš 00493775
Základná škola Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským - Katona Mihály Alapiskola, Hlavná 503, 946 35 Búč - Búcs Hlavná 503, 94635 Búč 37867008
Stredná odborná škola technická Okružná 693, 02201 Čadca 00891452
Materská škola, Kovarce č. 450 Kovarce 450, 95615 Kovarce 37961021
Detský domov Liptovský Hrádok Kráľova Lehota č. 85, 03233 Kráľova Lehota 00634786
Materská škola vo Veľkých Úľanoch Štefana Majora 560, 92522 Veľké Úľany 37842323
Základná škola Močenok Ulica Školská č. 1158, 95131 Močenok 37863649
Základná škola s materskou školou Olešná 464 Olešná-Polgrúň 464, 02352 Olešná 37812343
Špeciálna základná škola Inžinierska 24, 04011 Košice-Západ 31986048
Zariadenie pre seniorov ZOBOR Jánskeho ul. 7, 94901 Nitra 42202124
Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad Komenského 587/15, 05801 Poprad 37876911
Centrum voľného času (CVČ) Ulica školská 151/3, 01314 Kamenná Poruba 42073146
Základná umelecká škola J. Kréna Štúrova 15, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36125245
Stredná odborná škola Horný Smokovec 26, 06201 Vysoké Tatry 00893552
Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru Športovcov 342, 01325 Stráňavy 37813382
Spojená škola Dolinského 1 84101 Bratislava Jána Valašťana Dolinského 1, 84101 Bratislava-Dúbravka 31780407
Galantská knižnica Mierové námestie 4, 92401 Galanta 36088242
Základná škola s materskou školou Školská 528 Veľké Ripňany Školská 528, 95607 Veľké Ripňany 37860593
Miestne kultúrne stredisko Neded 574, 92585 Neded 00059625
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany A. Dubčeka 27, 92134 Piešťany 00182869
Detský domov Žitavce Hlavná 102, 95163 Žitavce 00181391
Stredná priemyselná škola dopravná Kvačalova 20, 82108 Bratislava-Ružinov 30775311
Základná umelecká škola Stará Turá SNP 293/31, 91601 Stará Turá 36125270
Obecný podnik KALONDA Mierova 3, 98531 Kalonda 35676582
Spojená škola Juraja Henischa Slovenská 5, 08501 Bardejov 42035261
Špeciálna základná škola Fándlyho 751, 92601 Sereď 35630078
Detský domov Komárno Mieru 3, 94501 Komárno 35628383
SLUŽBY ŠAROVCE Šárovce 128, 93552 Šarovce 36103080
Základná škola Školská 3, 07643 Čierna nad Tisou 35541130
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Námestie L. Svobodu 4, 97401 Banská Bystrica 35984414
Gymnázium Školská 3, 98701 Poltár 35982438
Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa 1. mája 17, 06401 Stará Ľubovňa 37781251
Tento register má len informatívny charakter.