Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves Ing. O. Kožucha 11, 05201 Spišská Nová Ves 35546077
Základná škola s materskou školou Benkovce č. 49 Benkovce 49, 09402 Benkovce 37946498
GALÉRIA A MÚZEUM ĽUDOVÉHO UMENIA HORNÉHO ŠARIŠA V RASLAVICIACH Toplianska 560, 08641 Raslavice 42083397
Špeciálna základná škola Moldava nad Bodvou Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou 17069840
Stredná odborná škola, Hlinícka 1, 83401 Bratislava Hlinická 1, 83401 Bratislava-Rača 17055415
Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne (skrátený názov "SOŠ sklárska Lednické Rovne") Súhradka 193, 02061 Lednické Rovne 00894907
Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446, 01323 Višňové 37813366
Základná škola Školská 257 900 42 Dunajská Lužná Školská 257, 90042 Dunajská Lužná 36062260
Základná škola s materskou školou Strelníky č. 42 Strelníky 42, 97655 Strelníky 45018332
Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina Sv. Gorazda 1, 01008 Žilina 37813064
Základná škola Ďurkov Ďurkov 192, 04419 Ďurkov 35544392
Materská škola Hrebendova 5, 04011 Košice-Luník IX 35541571
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce Kollárova 17, 07801 Sečovce 35568356
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice Kukučínova 23, 04001 Košice-Juh 00159433
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi, ul. Slov. nár. povstania 8/15 ul. Slov. nár. povstania 8/15, 06101 Spišská Stará Ves 37944592
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Nižné Repaše 107, 05371 Nižné Repaše 37873865
Miestne kultúrne stredisko Helcmanovce -, 05563 Helcmanovce 00124354
Mestský športový klub Štvrť L.Novomestského 34, 97701 Brezno 30197236
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové Beňovského 358/100, 92203 Vrbové 36092479
Centrum voľného času CVrČek Školská 5, 04501 Moldava nad Bodvou 35544236
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves 37876791
Mestská knižnica Ružomberok Podhora 33, 03401 Ružomberok 00355798
Základná škola s materskou školou Králiky Králiky -, 97634 Králiky 37956132
Spojená škola Valova 40, 92101 Piešťany 35629959
Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom Križovany nad Dudváhom 250, 91924 Križovany nad Dudváhom 36080691
Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce Vývojová 228, 85110 Bratislava-Rusovce 31781845
Materská škola Janka Kráľa 2392, 02201 Čadca 37900901
Špeciálna základná škola internátna Bentlakásos Speciális Alapiskola Viničná 12, 98601 Fiľakovo 17067880
Základná škola Jedľové Kostaľany Jedľové Kostoľany 75, 95196 Jedľové Kostoľany 37865064
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice Karpatská 8, 04132 Košice-Staré Mesto 00164330
Detský domov Nižná Kamenica Nižná Kamenica 1, 04445 Nižná Kamenica 00352063
Stredná odborná škola strojnícka Športová 1326, 02401 Kysucké Nové Mesto 17053722
Pedagogicko-psychologická poradňa Kubranská -, 91101 Trenčín 00493171
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 Komenského 3454/12, 05801 Poprad 00691844
Prevádzkáreň obce Malý Lipník -, 06546 Malý Lipník 31955967
Základná škola Kriváň 435, 96204 Kriváň 37831305
Základná škola Čs. brigády č. 4, 03101 Liptovský Mikuláš 37810472
Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, 85007 Bratislava-Petržalka 31793185
Základná umelecká škola, Rakúsy 34 Rakúsy 34, 05976 Rakúsy 42077869
Základná škola Toporec Toporec -, 05995 Toporec 36158950
Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné Mierová 81, 06601 Humenné 36158941
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Radzovce 418 Radzovce 418, 98558 Radzovce 37833251
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou 1. mája 74, 09301 Vranov nad Topľou 37781120
Základná škola Krajná Poľana Krajná Poľana 38, 09005 Krajná Poľana 36158381
Základná škola Čsl.armády 15, 04501 Moldava nad Bodvou 31302912
Základná škola Považská 12, 04011 Košice-Západ 35542861
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Junácka 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto 00179663
Technické služby mesta Svit Štúrova 87, 05921 Svit 00186864
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 98418 Lučenec 00162809
Gymnázium Kpt. Nálepku 6, 07301 Sobrance 00161187
Mestské kultúrne stredisko Nám. Odborárov 5, 93521 Tlmače 00060861
Mestské kultúrne stredisko Komárňanská 18/203, 93201 Veľký Meder 00059030
Obchodná akadémia Hlohovec Tehelná 4, 92027 Hlohovec 31825061
Základná škola s materskou školou Malčice Hlavná 175 Hlavná 175, 07206 Malčice 35543213
Základná škola s materskou školou Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce Trnková 1, 85110 Bratislava-Jarovce 31754945
Hudobné centrum Michalská 10, 81536 Bratislava-Staré Mesto 00164836
Centrum voľného času Slovenská ulica 46, 05601 Gelnica 42110645
Centrum voľného času - Kalokagatia Strelecká 1, 91701 Trnava 00350052
Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov Lietavská Svinná 105, 01311 Lietavská Svinná-Babkov 37910418
Centrum voľného času Havranské 9, 97401 Banská Bystrica 00039721
Tento register má len informatívny charakter.