Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Železník Železník 16, 08701 Giraltovce 00322768
Obec Solčany Hviezdoslavova 50, 95617 Solčany 00311081
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. Radlinského 1739/21, 02601 Dolný Kubín 35789638
Obec Záhradné Tulčícka 271/2, 08216 Záhradné 00328022
Obec Palárikovo Hlavná 82, 94111 Palárikovo 00309176
Obec Lužany pri Topli Lužany pri Topli 26, 08701 Giraltovce 00322351
Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. Andreja Hlinku 72, 03406 Ružomberok 36440353
Stavebné bytové družstvo III Košice Furčianska 60/1013, 04014 Košice 00222089
Obec Teriakovce Teriakovce 54, 08005 Teriakovce 00327859
Obec Oľšavka Oľšavka 53, 09022 Bukovce 00330876
BARANČIA s.r.o. Mlynská 42, 97611 Selce 36009644
Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica Zelená 1, 97400 Banská Bystrica 00170071
Obec Helcmanovce Helcmanovce 161, 05563 Helcmanovce 00329100
Obec Veľké Kozmálovce Veľké Kozmálovce 178, 93521 Veľké Kozmálovce 34076743
Obec Maňa nám. M.R. Štefánika 1, 94145 Maňa 00309061
Obec Závada Závada 54, 99121 Závada 00319708
ASPECT-VYHNE, a.s. Hatalova 12/A, 83103 Bratislava-Nové Mesto 36354694
Stavebné bytové družstvo Zvolen Nográdyho 1455/24, 96150 Zvolen 00222054
Obec Štítnik Nám. 1. mája 167, 04932 Štítnik 00328871
Obec Muľa Muľa 20, 99122 Bušince 00650757
TENIS CENTRUM, s.r.o. Neresnícka cesta 13, 96001 Zvolen 36029751
Stavebné bytové družstvo Brezno Malinovského 12, 97701 Brezno 00170143
Obec Vydrany Vydrany 71, 93016 Vydrany 00228788
EUROCLUB s.r.o. Matúšova 36/A, 81104 Bratislava-Staré Mesto 36208337
Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku Na Bielenisku 4, 90201 Pezinok 00170364
Obec Ozdín Ozdín 52, 98524 Rovňany 00316288
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce Bernolákova 4, 95334 Zlaté Moravce 17336015
Obec Blatná na Ostrove Blatná na Ostrove 203, 93032 Blatná na Ostrove 00305308
Obec Iža Ďatelinová 674, 94639 Iža 00306487
Jozef Ignáth, Komárovce Komárovce 101, 04455 Komárovce 30249830
Stavebné bytové družstvo Bratislava IV Polianky 9, 84437 Bratislava 00169731
Obec Mládzovo Mládzovo 60, 98502 Breznička 00316237
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 00634905
Obec Dlhé nad Cirochou Dlhé nad Cirochou 187, 06782 Dlhé nad Cirochou 00322938
SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o. Smreková 2, 04420 Malá Ida 36212423
Obec Sedliská Sedliská 0, 09409 Sedliská 00332836
NOVBYT, s.r.o. Hálkova 11, 83103 Bratislava 31369332
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Winterova 66, 92163 Piešťany 36084221
Obec Frička Frička 43, 08602 Gaboltov 00321940
REA Tatry, s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto 36755737
Stavebné bytové družstvo Bratislava I. Palackého 24, 81102 Bratislava-Staré Mesto 00169226
Obec Pečeňady Pečeňady 93, 92207 Pečeňady 00312878
Obec Lesnica Lesnica 0, 06533 Lesnica 00330001
Obec Varadka Varadka 34, 08636 Nižná Polianka 00322695
Obec Tušice Tušice 130, 07202 Tušice 00325911
KAISAR, s.r.o. Planckova 1, 85101 Bratislava-Petržalka 35721171
Dom Seniorov Rudi, n. o. Odbojárov 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto 45740682
Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17, 90025 Chorvátsky Grob 00304760
Obec Krivé Krivé 25, 08604 Kružlov 00322199
Obec Hronovce Levická cesta 3, 93561 Hronovce 00307041
Ovčia farma Proč, s.r.o. Bardejovská 496/17, 08212 Kapušany 36486825
Šanca pre nechcených, o. z. Fedákova 5, 84101 Bratislava 30856515
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov - Spoločenstvo Jozefa Hagaru 21 Ul. Jozefa Hagaru 21, 83151 Bratislava-Rača 31793711
Obec Zohor Dolná 46, 90051 Zohor 00305235
Obec Rokytovce Rokytovce 75, 06703 Krásny Brod 00690112
Obec Bielovce Bielovce 98, 93574 Bielovce 00587494
Ing. Peter Sečkár CSc. - PEKYMA Malacky Plavecký Štvrtok 520, 90068 Plavecký Štvrtok 33733210
BYTOKOMPLET, s.r.o. Kamenárska 18, 82104 Bratislava 35698845
Lepší svet, n.o. Osuského 8, 85101 Bratislava-Petržalka 36077194
Výskumná agentúra Hanulova 5/B, 84101 Bratislava-Dúbravka 31819494
Tento register má len informatívny charakter.