Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Havranec Havranec 0, 09002 Havranec 00330477
Obec Havka Havka 0, 06101 Havka 00696048
Obec Havaj Havaj 13, 09023 Havaj 00330469
Obec Hatné Hatné 46, 01802 Hatné 00692484
Obec Hatalov Hatalov 17, 07216 Hatalov 00325147
Obec Harichovce 1. Mája 25, 05301 Harichovce 00329096
Obec Harhaj Harhaj 0, 08645 Harhaj 00322008
Obec Harakovce Harakovce 0, 05305 Harakovce 17083087
Obec Hankovce Hankovce 1, 08646 Hankovce 00321991
Obec Hankovce Hankovce 0, 06712 Hankovce 00322962
Obec Hanková Hanková 35, 04934 Hanková 00595187
Obec Haniska Bajzova 14, 08001 Haniska 00690520
Obec Haniska Haniska 0, 04457 Haniska 00324175
Obec Hanigovce Hanigovce 0, 08256 Hanigovce 00327069
Obec Hamuliakovo Hamuliakovo 127, 90043 Hamuliakovo 00304751
Obec Haluzice Haluzice 4, 91307 Haluzice 00687235
Obec Haligovce Haligovce 0, 06534 Haligovce 00329878
Obec Halič Mierova 66, 98511 Halič 00316091
Obec Hajtovka Hajtovka 0, 06545 Hajtovka 00329860
Obec Hajná Nová Ves Hajná Nová Ves 76, 95603 Hajná Nová Ves 00310395
Obec Háj Háj 0, 04402 Háj 00690279
Obec Háj Háj 176, 03901 Háj 00316661
Obec Hačava Hačava 0, 04402 Hačava 00324167
Obec Habura Habura 0, 06752 Habura 00322954
Obec Habovka Habovka 266, 02732 Habovka 00314471
Obec Gyňov Čanianska 3, 04414 Gyňov 00324159
Obec Gregorovce Gregorovce 0, 08266 Gregorovce 00327051
Obec Gregorova Vieska Gregorová Vieska 0, 98556 Gregorova Vieska 00650315
Obec Granč - Petrovce Granč-Petrovce 107, 05305 Granč-Petrovce 00329070
Obec Gôtovany Gôtovany 0, 03214 Gôtovany 00315192
Obec Gortva Gortva 0, 98002 Gortva 00318728
Obec Golianovo Golianovo 400, 95108 Golianovo 00307939
Obec Gočovo Gočovo 92, 04924 Gočovo 00328260
Obec Gočaltovo Gočaltovo 0, 04932 Gočaltovo 00328251
Obec Glabušovce Glabušovce 0, 99122 Glabušovce 00650307
Obec Girovce Girovce 0, 09406 Girovce 00332381
Obec Giglovce Giglovce 0, 09405 Giglovce 00332372
Obec Gerlachov Gerlachov 0, 08604 Gerlachov 00321974
Obec Gerlachov Hlavná 110, 05942 Gerlachov 00326151
Obec Geraltov Geraltov 35, 08267 Geraltov 00327042
Obec Gemerský Sad Gemerský Sad 50, 04913 Gemerský Sad 00328243
Obec Gemerské Michalovce Gemerské Michalovce 0, 98252 Gemerské Michalovce 00650021
Obec Gemerská Panica Gemerská Panica 0, 98046 Gemerská Panica 00318698
Obec Gemerská Hôrka Gemerská Hôrka 151, 04912 Gemerská Hôrka 00328219
Obec Gemerček Gemerček 51, 98031 Gemerček 00649562
Obec Gánovce Gánovce 184, 05801 Gánovce 00326143
Obec Galovany Galovany 0, 03211 Galovany 00315184
Obec Fulianka Fulianka 0, 08212 Fulianka 00327034
Obec Fričovce Fričovce 34, 08237 Fričovce 00327026
Obec Forbasy Forbasy 0, 06501 Forbasy 00329851
Obec Folkušová Folkušová 0, 03842 Folkušová 00316652
Obec Fintice Grófske nádvorie 210/1, 08216 Fintice 00327018
Obec Fiľakovské Kováče Fiľakovské Kováče 0, 98601 Fiľakovské Kováče 00316083
Obec Fijaš Fijaš 0, 09042 Fijaš 00330442
Obec Figa Figa 0, 98251 Figa 00318671
Obec Fekišovce Fekišovce 26, 07233 Fekišovce 00325139
Obec Farná Farná 462, 93566 Farná 00306941
Obec Falkušovce Falkušovce 151, 07205 Falkušovce 00325121
Obec Fačkov Fačkov 0, 01316 Fačkov 00321265
Obec Dvorec Dvorec 69, 95655 Dvorec 00310387
Tento register má len informatívny charakter.