Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Základná škola s materskou školou Dolná Krupá 439, 91965 Dolná Krupá 36080586
Gymnázium Skalica Nám. slobody 3/99, 90983 Skalica 00160369
Stredná odborná škola Janka Jesenského 888/1, 96301 Krupina 00159352
Základná umelecká škola Veľký Šariš Školská 531/29, 08221 Veľký Šariš 42028353
Základná škola s materskou školou Kolárovice, okres Bytča Kolárovice 62, 01354 Kolárovice 37809750
Základná škola Hlavná 333, 07605 Cejkov 35544554
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo Železničná 26, 98052 Hrachovo 37831747
Materská škola Šaľa, Ul. 8. mája č. 2 8. mája 2, 92701 Šaľa 37863592
ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU HALIČ Družstevná 11, 98511 Halič 37828886
Základná škola Komenského ul. 3, Komárno Komenského ul. 3, 94501 Komárno 37861212
Materská škola Tekovské Lužany Osloboditeľov 36, 93541 Tekovské Lužany 37965271
Materská škola, Pavla Horova 3, Bratislava Pavla Horova 3, 84108 Bratislava-Dev.Nová Ves 31809006
Stredná odborná škola polytechnická Štefánikova 1550/20, 06601 Humenné 00893358
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Čsl. armády 31, 04911 Plešivec 35543680
Základná škola Kremnica, Ul. P.Križku 392/8 Ul. P.Križku 392/8, 96701 Kremnica 37831470
Základná škola Janka Kráľa Šahy, Mládežnícka 24 Mládežnícka 24, 93601 Šahy 37864521
Centrum voľného času Turčianska Štiavnička J. Kostru 19, 03851 Turčianska Štiavnička 31898190
Základná umelecká škola Jána Melkoviča Okružná 9, 06401 Stará Ľubovňa 35534630
Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou Budovateľská 1309, 09301 Vranov nad Topľou 42089816
Základná škola s materskou školou Bušince - -, 99122 Bušince 37831801
Podnik bytového hospodárstva m.p. Sliač Rybárska 1048/31, 96231 Sliač 37951165
Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo Komárňanská 135, 94701 Hurbanovo 00654434
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb Riadok 8, 03401 Ružomberok 00647802
Gymnázium Jozefa Lettricha J. Lettricha 2, 03601 Martin 00626261
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J.Smreka 486, 02001 Púchov 00632368
Špeciálna Základná škola internátna Školská 141, 03854 Krpeľany 00184098
Stredná odborná škola Bijacovce 1, 05306 Bijacovce 00158925
Základná škola s materskou školou Selec Selec 183, 91336 Selec 37914162
Základná škola Čáry Školská 285, 90843 Čáry 37837044
Materská škola s výchovným jazykom maďarským vo Veľkých Úľanoch Magyar Tanítási Nyelvü Óvoda Štefana Majora 560, 92522 Veľké Úľany 37989928
Materská škola Bajzova 9, 01001 Žilina 37905082
Predškolské a školské zariadenie - Materská škola, školská kuchyňa a jedáleň Kvakovce 97, 09402 Kvakovce 37878131
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU vo Voderadoch Voderady 160, 91942 Voderady 37836536
Krízové stredisko Podjavorinskej 36, 91701 Trnava 42155258
Materská škola Hollého č.3, 92001 Hlohovec Hollého 3, 92001 Hlohovec 37838636
Centrum voľného času RELAX v Handlovej Nádaždyho 2, 97251 Handlová 36126870
Základná škola v Nižnej Polianke Nižná Polianka 50, 08636 Nižná Polianka 37877071
Základná škola - Na Hôrke 30, Nitra Na Hôrke 30, 94911 Nitra 37866737
Materská škola Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica 42017912
Materská škola Cyprichova 74, 83105 Bratislava-Rača 31810501
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu Bardejovská 715/18, 08926 Svidník 00893692
Základná škola s materskou školou Školská 19, 92231 Sokolovce 37836803
BYTOVÉ SLUŽBY, Š. P. Bystré 308, 09434 Bystré 00523101
Základná škola s materskou školou F.J. Fugu Vinné 514, 07231 Vinné 35545780
Základná škola Gabčíkovo Komenského 1082/3, 93005 Gabčíkovo 36086592
Gymnázium Horešská 18, 07701 Kráľovský Chlmec 00161012
Základná umelecká škola Okružná 11, 05001 Revúca 37833880
Obecná knižnica Nižný Hrušov OcÚ Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov 42089778
Mestské kultúrne stredisko nám. I. Dobóa 2, 07901 Veľké Kapušany 00114723
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA TLMAČE Stará 31, 93521 Tlmače 37961497
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá Športová 675, 91601 Stará Turá 00893188
Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany Školská 608, 95176 Tesárske Mlyňany 37865099
Základná škola Jána Vojtecha Šimka, Zlaté Moravce - Žitavany Šimkova 40, 95303 Žitavany 37865102
Základná škola - Grundschule, Hlavná 121, Gelnica Hlavná 121, 05601 Gelnica 35543906
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Karola Supa 48, Lučenec Karola Supa 48, 98403 Lučenec 00163023
Materská škola Antona Prídavka 1, 08001 Prešov 42085438
Materská škola Jána Šimka 7, 03601 Martin 37975102
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia Piaristická 42, 91101 Trenčín 36124702
Základná škola Michalovce Moskovská 1 Moskovská 1, 07101 Michalovce 17080720
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad Dostojevského 2616/25, 05801 Poprad 17068207
Tento register má len informatívny charakter.