Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Základná škola Kecerovce Kecerovce 79, 04447 Kecerovce 35544414
Základná škola s materskou školou, Povina 323 Povina 323, 02333 Povina 37812785
Obec Rankovce Rankovce 10, 04445 Rankovce 00691267
Obec Sirk Sirk 71, 04964 Sirk 00328812
Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica Skuteckého 32, 97423 Banská Bystrica 00003328
Stredná zdravotnícka škola Sládkovičova 36, 08024 Prešov 00606804
Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Bratislava Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov 00003328
Záchranná služba Košice Rastislavova 43, 04191 Košice-Juh 00606731
Základná škola s materskou školou v Ľubeli Ľubeľa 161, 03214 Ľubeľa 37810413
Stredná zdravotnícka škola Levočská 5, 05850 Poprad 00606791
Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Žilina ul. M.Rázusa 104/A, 01001 Žilina 00003328
Základná škola s materskou školou Hniezdne Hniezdne 244, 06501 Hniezdne 37872869
Obec Pukanec Nám. mieru 11, 93505 Pukanec 00307416
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra Farská 23, 95050 Nitra 00607321
Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Košice Kasárenské námestie 4, 04001 Košice-Staré Mesto 00003328
Obec Krížová Ves Krížová Ves 0, 05901 Krížová Ves 00326305
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky Pod kalváriou 1, 94001 Nové Zámky 00607339
Základná škola, Krížová Ves Krížová Ves 43, 05901 Krížová Ves 37874209
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce Masarykova 27, 07101 Michalovce 00606782
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice Kukučínova 40, 04137 Košice-Juh 00606758
Základná škola Huncovce Školská 212, 05992 Huncovce 36158895
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31, 81106 Bratislava-Staré Mesto 35822163
Obec Rakúsy Rakúsy 0, 05976 Rakúsy 00326488
Obec Výborná Výborná 12, 05902 Výborná 00326739
Základná škola Ul. Bernolákova 1061, 09380 Vranov nad Topľou 31305318
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Prievozská 32, 82799 Bratislava-Ružinov 17331927
Obec Podhorany Podhorany 114, 05993 Podhorany 00326461
Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328 Veľký Folkmar 328, 05551 Veľký Folkmar 35546468
Obec Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom 292, 05564 Mníšek nad Hnilcom 00329380
TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, 82108 Bratislava-Ružinov 31341977
Obec Malé Trakany A. Petrika 208, 07642 Malé Trakany 00331716
Základná škola Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom 497, 05564 Mníšek nad Hnilcom 35546484
Obec Leles Hlavná 62, 07684 Leles 00331686
Obec Parchovany Parchovany 470, 07662 Parchovany 00331813
Základná škola Vojčice Školská 379, 07622 Vojčice 35541181
Obec Hrčeľ Hlavná 200/30, 07615 Hrčeľ 00331546
Obec Boťany Boťany 0, 07643 Boťany 00331350
Základná škola Michalovce J. Švermu 6 Švermova 6, 07101 Michalovce 17080711
Obec Kráľ Kráľ 223, 98045 Kráľ 00318876
Obec Hostice Hostice 0, 98004 Hostice 00318761
Dopravný úrad Letisko M. R. Štefánika -, 82305 Bratislava-Ružinov 42355826
Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a.s. Čučoriedkova 6, 82712 Bratislava-Vrakuňa 53485807
Farma Kameničany s. r. o. Kameničany 200, 01854 Kameničany 45504377
Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica Námestie Ľ. Štúra 1, 97599 Banská Bystrica 37949900
Obvodný úrad životného prostredia Bratislava Karloveská ulica 2, - 30794692
Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany Ul. 17. novembra 2304, 95594 Topoľčany 37961276
Krajský úrad životného prostredia Prešov Nám. mieru 2, 08196 Prešov 07937944
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Zvolen Medveckého 974/4, 96150 Zvolen 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Čadca Palárikova 91, 02265 Čadca 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Prešov Kúpeľná 3914/5, 08196 Prešov 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Bardejov Tačevská 3463/43, 08633 Bardejov 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Banská Bystrica Skuteckého 956/20, 97599 Banská Bystrica 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Topolčany Pribinova 2712, 85235 Bratislava 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra Mostná 5850/58, 95061 Nitra 35937874
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa národného parku Malá Fatra Hrnčiarska ul. 197, 01303 Varín 17058520
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty Trenčianska ul 31, 91441 Nemšová 17058520
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa NAPANT Lazovná 10, 97599 Banská Bystrica 17058520
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správna národného parku Poloniny Ul. Mieru 193, 06761 Stakčín 17058520
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., prevádzka Banská Bystrica Mičinská cesta 21, 97599 Banská Bystrica 44855206
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., prevádzka Košice Priemyselná 1, 04331 Košice 44855206
Tento register má len informatívny charakter.