Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava-Ružinov 35823542
Krajský stavebný úrad v Bratislave Lamačská cesta 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto 31815570
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Gagarinova 10, 82713 Bratislava-Ružinov 00167151
Environmentálny fond Nevädzová 5, 82101 Bratislava-Ružinov 30796491
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava-Staré Mesto 30844789
DÚ Bardejov Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 83315 Bratislava-Nové Mesto 00156884
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1, 83272 Bratislava-Nové Mesto 35914939
DÚ Prešov II Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Košice III Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Puncový úrad Slovenskej republiky Medená 10, 81456 Bratislava-Staré Mesto 00002551
DÚ Košice V Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Obec Nitrianske Hrnčiarovce Jelenecká 74, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce 00611182
DÚ Čadca Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Hydromeliorácie, štátny podnik Vrakunská 29, 82563 Bratislava-Pod.Biskup. 35860839
Agrotauris - Osivo Potravinárska 1503 POB84, 97901 Rimavská Sobota 31916244
Geodetická a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, 82745 Bratislava-Ružinov 17316219
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky.Štátna skúšobňa SKTC-106 Rovinka 346, 90041 Rovinka 31827951
DÚ Michalovce Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Brezno Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Mesto Svätý Jur Prostredná 29, 90021 Svätý Jur 00304832
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Hanulova 5/B, 84101 Bratislava-Dúbravka 31819494
Obec Široké Široké 118, 08237 Široké 00327832
Obvodný úrad Senica Vajanského 17, 90501 Senica 45013764
Futbalový oddiel Kinex Bytča 14223554
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Bulharská 39, 91853 Trnava 37847783
Obec Veľký Biel Železničná 76, 90024 Veľký Biel 00305146
Obec Plavecký Štvrtok Plavecký Štvrtok 172, 90068 Plavecký Štvrtok 00305049
Obec Svrčinovec Svrčinovec 200, 02312 Svrčinovec 00314323
Mesto Spišská Stará Ves Štúrova 228, 06101 Spišská Stará Ves 00326526
Obvodný úrad Trnava Kollárova 8, 91702 Trnava 45013641
Slovak Lines, a.s. Mlynské Nivy 31, 82109 Bratislava-Ružinov 35821019
Obec Veľké Leváre Štefánikova 747, 90873 Veľké Leváre 00310115
Obec Zákopčie Zákopčie 0, 02311 Zákopčie 00314358
Obvodný úrad Banská Bystrica Námestie Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica 45016381
Obec Jakubany Jakubany 555, 06512 Jakubany 00329924
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bytča 31924701
Obec Hrochoť Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 97637 Hrochoť 00313475
Mesto Giraltovce Dukelská 75, 08701 Giraltovce 00321982
Obvodný úrad Brezno Nám. M.R.Štefánika 40, 97701 Brezno 45016399
Obec Moravany nad Váhom Kostolecká 175/4, 92221 Moravany nad Váhom 00312789
Obec Kriváň Kriváň 441, 96204 Kriváň 00320048
Obec Bystré Bystré 98, 09434 Bystré 00332275
Obvodný úrad Ružomberok Dončova 11, 03401 Ružomberok 42059941
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Jána Švermu 43, 97405 Banská Bystrica 30810787
Obec Brestovany J. Nižňanského 6, 91927 Brestovany 00312312
Obec Veľké Úľany Hlavná 578, 92522 Veľké Úľany 00306282
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 05801 Poprad 00326470
Obvodný úrad Žilina J. Kráľa 4, 01040 Žilina 42059950
Obec Voderady Voderady 262, 91942 Voderady 00313181
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Župné nám. 13, 81311 Bratislava-Staré Mesto 00166073
Obec Zlaté Klasy Poštová 550, 93039 Zlaté Klasy 00305839
Obec Komjatice Nádražná 97/344, 94106 Komjatice 00308994
UNIPA spol. s r.o. Košovská 1, 97101 Prievidza 31579183
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8, 81267 Bratislava-Staré Mesto 30794536
Obec Malachov Ortútska 145, 97405 Malachov 00620891
Obec Moravské Lieskové Moravské Lieskové 657, 91642 Moravské Lieskové 00311791
Obec Kalná nad Hronom Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom 00307131
Obvodný úrad Bratislava Staromestská 6, 81440 Bratislava-Staré Mesto 42131111
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Vazovova 7/A, 81616 Bratislava-Staré Mesto 30853788
Tento register má len informatívny charakter.