Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Základná škola Rybany 355, 95636 Rybany 36128392
Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, Bardejov Pod Vinbargom 1, 08569 Bardejov 37874039
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa Štúrova 74, 92700 Šaľa 00159000
Miestne osvetové stredisko Smolnícka Huta 29, 05566 Smolnícka Huta 00125571
Základná škola na Žitavskej ul. 1 v Bratislave Žitavská 1, 82107 Bratislava-Vrakuňa 31780806
Základná škola s materskou školou Odborárska 2, 83102 Bratislava-Nové Mesto 31785204
Centrum voľného času Námestie SNP 24, 96681 Žarnovica 37831844
Materská škola s výchovným jazykom slovenským a maďarským, Bartókova, Štúrovo Bartókova 38, 94301 Štúrovo 37860895
Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov UK Šoltésovej 4, 81108 Bratislava-Staré Mesto 30806658
Nemocnica ministerstva obrany Cesta mládeže 1, 83101 Bratislava-Nové Mesto 30814456
Základná škola 1. - 4. ročník s materskou školou Rastislavice Rastislavice 115, 94108 Rastislavice 37866711
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Prostredná 272/21, 96301 Krupina 37950525
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Kaštieľska 46, 93028 Okoč 00596485
Základná umelecká škola P. Mudroňa 6, 03601 Martin 37811819
Základná škola s materskou školou Školská 477/3, 96261 Dobrá Niva 37833472
Pezinské kultúrne centrum Holubyho 42, 90201 Pezinok 42129168
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Čiližská Radvaň 258, 93008 Čiližská Radvaň 37836412
Dom kultúry Handlová Nám.baníkov 3, 97251 Handlová 00516465
Úsek služieb Beňuš 355, 97664 Beňuš 35986867
Základná škola Plavecký Štvrtok Plavecký Štvrtok 351, 90068 Plavecký Štvrtok 31810276
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lászlóa Amadea Komenského 1081/1, 93005 Gabčíkovo 36086584
Základná škola Holubyho 15, 92101 Piešťany 36080349
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou M. R. Štefánika 875, 09301 Vranov nad Topľou 37781146
Technické a záhradnícke služby Michalovce Partizánska 55, 07101 Michalovce 00186490
Základná škola s materskou školou Školská 86, 01306 Terchová 42064872
Centrum voľného času DOMINO, Nitra, Štefánikova 63, 949 01 Štefánikova tr. 63, 95014 Nitra 37867130
Centrum voľného času Dubnica nad Váhom Pod hájom 13/133, 01841 Dubnica nad Váhom 36128601
Materská škola Komenského Komenského 1162, 02401 Kysucké Nové Mesto 37812602
Mestská knižnica Skalica Nám. slobody 142/4, 90901 Skalica 42159717
Základná škola s materskou školou Lipovce Lipovce 125, 08236 Lipovce 37877097
Materská škola Kalvárska 37, 96801 Nová Baňa 37833928
Základná škola Ul. ostrovná 1, 03841 Košťany nad Turcom 37812106
Základná škola Kukučínova 480/6, 96211 Detva 37831259
Podnik verejnoprospešných služieb obce Tvrdošovce Novozámocká cesta 79, 94110 Tvrdošovce 42116902
Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR Plesnivec Starý Smokovec 45, 06201 Vysoké Tatry 00735281
Základná škola s materskou školou Vyšný koniec 969, 02313 Čierne 37812653
Gymnázium P.Križku 390/4, 96701 Kremnica 00160636
Gymnázium Jána Amosa Komenského s vyučovacím jazykom maďarským - Comenius Gimnázium, Komenského 1, Želiezovce - Zselíz Komenského 1, 93701 Želiezovce 00160504
Obecné služby Nová Bošáca 79, 91308 Nová Bošáca 34007075
Základná umelecká škola Zlaté Klasy Čakanská 788/3, 93039 Zlaté Klasy 37846957
Základná škola Gajary Skuteckého 438-439, 90061 Gajary 31811540
Základná umelecká škola Horné Rakovce 1440/29, 03901 Turčianske Teplice 37813161
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Liptovský Jamník 42, 03301 Jamník 00163121
Knižnica Ružinov Tomášikova 25, 82101 Bratislava-Ružinov 00226815
Základná škola, Nové Zámky, Devínska ul. 12 Devínska 12, 94063 Nové Zámky 37860925
Centrum voľného času DOMINO Ul. M.R. Štefánika 1, 03861 Vrútky 42214823
Základná škola s materskou školou Hlinisko 320, 03483 Liptovská Teplá 37813579
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, Bratislava Malokarpatské námestie 1, 84103 Bratislava-Lamač 42170915
Základná škola s materskou školou Harichovce Levočská 13, 05301 Harichovce 35545992
Materská škola Smetanova 11, 04001 Košice-Juh 35557338
Základná škola s materskou školou Bohdanovce nad Trnavou 41 Bohdanovce nad Trnavou 41, 91909 Bohdanovce nad Trnavou 37842501
Základná škola Vinohradská 62 900 81 Šenkvice Vinohradská 62, 90081 Šenkvice 31817017
Gymnázium Františka Švantnera Bernolákova 9, 96801 Nová Baňa 00160725
LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych sluužieb Jilemnického 1707/1, 07501 Trebišov 00035777
Základná škola Mládežnícka 3, 04015 Košice-Šaca 35546204
Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava Hviezdoslavova 5, 04801 Rožňava 00161853
DETSKÝ DOMOV Horný Kelčov 800, 02355 Vysoká nad Kysucou 00517895
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským (Magyar Tannyelvü Alapiskola Holice) Hlavná 82, 93034 Holice 36094137
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 Úbrež 141, 07242 Úbrež 35545640
Základná umelecká škola Mieru 229, 98002 Jesenské 37888803
Tento register má len informatívny charakter.