Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Výskumná agentúra Hanulova 5/B, 84101 Bratislava-Dúbravka 31819494
Obec Vyšný Skálnik Vyšný Skalník 43, 98052 Hrachovo 00649619
Obec Orovnica - 0, 96652 Orovnica 17067707
Nezisková organizácia EPIC Panenská 29, 81102 Bratislava-Staré Mesto 45738718
Rotrend, n. o. Duchnovičova 478/25, 06801 Medzilaborce 45732442
Obec Malinovo L. Svobodu 17, 90045 Malinovo 00304921
Obec Kraskovo Kraskovo 67, 98026 Lukovištia 00649694
Obec Očová SNP 330/110, 96223 Očová 00320153
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie Podunajská 24, 82106 Bratislava-Vrakuňa 30814081
Okresné stavebné bytové družstvo Gočárova 252, 02247 Čadca 31622704
Obec Súlovce Súlovce 177, 95614 Súlovce 00311103
Obec Lozorno Hlavná 1, 90055 Lozorno 00304905
Obec Ivanice Ivanice 56, 98042 Rimavská Seč 00649511
ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Farská 543/2, 01313 Rajecké Teplice 36149764
Obec Gemerské Dechtáre Gemerské Techtáre 0, 98004 Gemerské Dechtáre 00649571
Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Kollárova 3588, 03101 Liptovský Mikuláš 00222011
SENIOR Nitrianske Rudno n.o. Nitrianske Rudno 2066, 97226 Nitrianske Rudno 37923510
Obec Lovinobaňa SNP 1, 98554 Lovinobaňa 00316172
Národný ústav reumatických chorôb Nábr. I. Krasku 4, 92112 Piešťany 00165271
Obec Janice Janice 54, 98042 Rimavská Seč 00649864
Obec Kotrčiná Lúčka Kotrčiná Lúčka 0, 01302 Kotrčiná Lúčka 00321397
BYTTERM, a.s. Saleziánska 4, 01077 Žilina 31584705
Obec Zvolenská Slatina SNP 370/19, 96201 Zvolenská Slatina 00320447
Obec Hvozdnica Hvozdnica 39, 03156 Hvozdnica 00648922
Obec Klokočov Klokočov 0, 02322 Klokočov 00314048
Stavebné bytové družstvo Sereď Dionýza Štúra 2946, 92601 Sereď 30997755
Mesto Jelšava Námestie republiky 499, 04916 Jelšava 00328341
Národné lesnícke centrum T.G.Masaryka 22, 96092 Zvolen 42001315
Obec Hričovské Podhradie Hričovské Podhradie 98, 03141 Dolný Hričov 00647446
Obec Vlčany Vlčany 944, 92584 Vlčany 00306312
Obec Oravský Podzámok Oravský Podzámok 0, 02741 Oravský Podzámok 00314731
Obec Súľov - Hradná Súľov - Hradná 65, 01352 Súľov-Hradná 00321656
Okresné stavebné bytové družstvo Senica Štefánikova 718, 90501 Senica 00223093
Obec Poľany Poľany 0, 07684 Poľany 00331848
Obec Jelka Mierová 959/17, 92523 Jelka 00306011
Obec Štiavnička Štiavnička 78, 03401 Štiavnička 00315770
Okresné stavebné bytové družstvo Sídlisko SNP 1936, 01707 Považská Bystrica 36016659
Sv. Kozma, n.o. Nižná Polianka 73, 08636 Nižná Polianka 45738939
Obec Smolenice SNP 52, 91904 Smolenice 00312983
Obec Hradište pod Vrátnom Hradište pod Vrátnom 80, 90612 Hradište pod Vrátnom 00309559
Obec Jazernica Jazernica 50, 03844 Jazernica 00316725
Stavebné bytové družstvo Trenčín Legionárska 647/33, 91101 Trenčín 00175111
Kamjana, n.o. Komenského 134/4, 06801 Medzilaborce 45738998
Obec Banka Topoľčianska cesta 23, 92101 Banka 35594233
Obec Malženice Malženice 294, 91929 Malženice 00312762
Spoločenstvo 1522 Zakvášov 1522, 01701 Považská Bystrica 36121169
Obec Ľubeľa Ľubeľa 346, 03214 Ľubeľa 00315567
Obec Dolná Krupá Dolná Krupá 139, 91965 Dolná Krupá 00312398
Obec Pavčina Lehota Pavčina Lehota 71, 03101 Liptovský Mikuláš 00315664
Obec Uhrovec SNP 86/7, 95641 Uhrovec 00311201
Rada pre vysielanie a retransmisiu Dobrovičova 8, 81000 Bratislava-Staré Mesto 30844151
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Novoveská 17/A, 84310 Bratislava-Dev.Nová Ves 00603392
Obec Naháč Naháč 84, 91906 Naháč 00312797
Obec Predmier Predmier 55, 01351 Predmier 00321567
Obec Kostolná - Záriečie Kostolná - Záriečie 148, 91304 Kostolná-Záriečie 00311693
Obec Vidiná Športová 1, 98559 Vidiná 00649031
Obec Veľké Uherce Veľké Uherce 360, 95841 Veľké Uherce 00311294
Obec Veľké Hoste Veľké Hoste 208, 95640 Veľké Hoste 00311251
Obec Lúky Lúky 105, 02053 Lúky 00317489
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, 83291 Bratislava-Nové Mesto 00603317
Tento register má len informatívny charakter.