Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Spojená škola, Palárikova 2758, Čadca Palárikova 2758, 02201 Čadca 37982567
Centrum voľného času, Raková 140 Obecný úrad č. 140, 02351 Raková 42069394
Obecný podnik Važec Na Harte 19, 03261 Važec 36137693
Hvezdáreň a planetárium v Prešove Dilongova 17, 08001 Prešov 37781324
Špeciálna základná škola Školská 399, 92523 Jelka 35629991
Domov sociálnych služieb v Stropkove Hlavná 50/80, 09101 Stropkov 00696331
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany Stromová 34/1329, 92101 Piešťany 00162019
Stredná odborná škola, T. Vansovej 1054/45, Púchov (skrátený názov "SOŠ Púchov") T. Vansovej 1054/45, 02032 Púchov 00632066
DOMOV JESIENKA ŠURANY Matunákova 2, 94201 Šurany 37859820
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija Veľká Čalomija 214, 99109 Veľká Čalomija 37999745
Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie Palešovo námestie 9, 05304 Spišské Podhradie 37873814
Základná škola Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským Szemerényi Károly Magyar Tanítasi Nyelvü Alapiskola Nová cesta 9, 94110 Tvrdošovce 37860917
Základná škola v Kovarciach Kovarce 164, 95615 Kovarce 37860666
Základná škola pri zdravotníckom zariadení - -, 98043 Číž 35985526
Základná škola Domaniža 103, 01816 Domaniža 36125814
Základná škola, Hlavná 120, Pohronský Ruskov Hlavná 120, 93562 Pohronský Ruskov 37864475
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava Lomonosovova 7, 91708 Trnava 00399817
Podtatranská knižnica v Poprade Podtatranská 1548/1, 05801 Poprad 37781189
Domov dôchodcov Spišská Nová Ves Brezová 32, 05280 Spišská Nová Ves 00691909
Základná škola s Materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča č. 242 Horná Súča 242, 91333 Horná Súča 36125881
Materská škola Snina Kukučínova 2544/7, 06901 Snina 37873768
Základná škola, Dolinský potok č. 1114, Kysucké Nové Mesto Dolinský potok 1114, 02401 Kysucké Nové Mesto 37812505
Základná škola s materskou školou Cinobaňa 60, 98522 Cinobaňa 37831577
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lászlóa Batthyánya-Strattmanna Horný Bar, Batthyány-Strattmann L.Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Hlavná 45, 93033 Horný Bar 37836382
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce Adamovské Kochanovce 122, 91305 Adamovské Kochanovce 00596175
Technické služby mesta Zlaté Moravce Bernolákova 59, 95301 Zlaté Moravce 00587168
Základná škola Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka 31754970
Odborné učilište internátne Mojmírovce č. 1791 Mojmírovce 927, 95115 Mojmírovce 00515485
Domov dôchodcov Nádražná 1259, 90841 Šaštín-Stráže 31824064
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou Hlavná 54, 04501 Moldava nad Bodvou 42102341
Domov sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku Nám. Slobody 256, 05314 Spišský Štvrtok 00691917
Stredisko služieb škole, Suvorovova 2797/20, Žilina Suvorovova 2797/20, 01001 Žilina 37900137
Základná škola s materskou školou a školskou jedálňou Školská 907/2, 92241 Drahovce 37836790
Domov mládeže Považská 7, 04011 Košice-Západ 00606821
Školská jedáleň Školská ulica 931/6, 03484 Liptovské Sliače 37975846
Materská škola Tbiliská 2, 83106 Bratislava-Rača 31810420
Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina Dedinská 1/1, 01001 Žilina 37905066
Základná škola 976 73 Telgárt, č.68 Telgárt 68, 97673 Telgárt 37828380
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare Horný Bar 226, 93033 Horný Bar 00596493
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Námestie 1.mája 1, Rožňava Námestie 1. mája 1, 04801 Rožňava 00606812
Špeciálna základná škola Trhovište Tichá 50, 07204 Trhovište 31309577
Základná škola s materskou školou Podzávoz 2739, 02201 Čadca 37812475
Základná škola s materskou školou Vikartovce 138, 05919 Vikartovce 37876457
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA - Mojmírovce Školská 897, 95115 Mojmírovce 37961144
Špeciálna základná škola, Záhumenská 51, Stupava Záhumenská 50/A, 90031 Stupava 31780415
Základná škola s materskou školou Bzenov 143, 08242 Bzenov 37876775
Základná škola Nejedlého 8, 84102 Bratislava-Dúbravka 36060976
Základná škola Kostolné Kostolné 263, 91613 Kostolné 36129879
Základná škola Školská 295, 04932 Štítnik 35543604
Základná škola s Materskou školou Školská 290, 03496 Komjatná 37813188
Základná umelecká škola, Zlaté Moravce Janka Kráľa 4, 95301 Zlaté Moravce 37865161
Domov dôchodcov Vyšný mlyn 13, 06001 Kežmarok 00691852
Obchodná akadémia Komenského 3425/18, 07542 Trebišov 00162213
Gymnázium Javorová 5, 01521 Rajec 00160776
Gymnázium Andreja Sládkoviča M.R.Štefánika 8, 96301 Krupina 00160644
Gymnázium Martina Kukučína Clementisova 1166/21, 05001 Revúca 00161136
Odborné učilište Palárikova 1/A, 92001 Hlohovec 00158461
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov Partizánska 11, 91451 Trenčianske Teplice 00158232
Poliklinika Banská Bystrica Horná 60, 97484 Banská Bystrica 00610445
Odeva š.p. Kpt. Nálepku 4, 08271 Lipany 00698865
Tento register má len informatívny charakter.