Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Základná škola, Komenského 37, Tekovské Lužany Komenského 37, 93541 Tekovské Lužany 37864548
Základná škola Nemocničná 2, 01701 Považská Bystrica 35995998
Obecný bytový podnik Utekáč -, 98506 Utekáč 00624098
Centrum voľného času Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica 00184411
Detský domov Mierová 1, 98201 Tornaľa 35678411
Správa obecných lesov Švedlár 85, 05334 Švedlár 31956998
Základná škola Starozagorská 8, Košice Starozagorská 8, 04023 Košice-Sídlisko KVP 31985921
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím Drotárska cesta 48 81104 Bratislava Drotárska cesta 48, 81104 Bratislava-Staré Mesto 31746616
Základná škola Mládežnícka 1343, 02302 Krásno nad Kysucou 37811479
Spojená škola Dominika Tatarku 4666/7, 05819 Poprad 42083788
Základná škola s materskou školou ul. Hlavná 293 900 89 Častá Hlavná 293, 90089 Častá 36062197
Verejno-prospešné služby obce Kameňany Kameňany 6, 04962 Kameňany 31994253
Základná škola s materskou školou, Čaka č. 364 Čaka 364, 93568 Čaka 37864301
Základná škola Masarykova 19/A, 04001 Košice-Staré Mesto 35540591
Materská škola Požiarna 1291, 02001 Púchov 37914961
Domov sociálnych služieb - Pruské Pruské 399, 01852 Pruské 00632392
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka Maďarovská 123/73, 93587 Santovka 00596710
Materská škola Vsetínska 36, 06401 Stará Ľubovňa 37876597
Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou 42089671
Asanačný kafilerický podnik Krškanská 1, 94901 Nitra 00677868
Gemerské osvetové stredisko Betliarska 8, 04801 Rožňava 31297781
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA Predmier 22, 02354 Turzovka 36139297
Základná škola s materskou školou Štiavnik Štiavnik 177, 01355 Štiavnik 36145297
Podnik služieb Malé Zlievce, príspevková organizácia Malé Zlievce 75, 99122 Malé Zlievce 45017409
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov Kováčov 482, 94366 Chľaba 00494160
Základná škola Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským - Borsos Mihály Alapiskola, Štefana Majora 8, Veľké Úľany - Nagyfödémes Štefana Majora 560/8, 92522 Veľké Úľany 36090379
Špeciálna základná škola Toporec -, 05995 Toporec 17070465
Spojená škola Laskomerského 3, 97746 Brezno 37998757
Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky Bratislava Starohájska 29, 85227 Bratislava-Petržalka 30778875
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösova ul. 39, Komárno Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Komárom Eötvösova ul. 39, 94501 Komárno 37861204
Základná škola Handlová, Ul. školská Školská 526/53, 97251 Handlová 31201768
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. sv. Michala 36, Levice Ul. sv. Michala 36, 93480 Levice 00352098
Základná škola Michala Tareka Abrahám, Školská 4, 925 45 Abrahám Školská 4, 92545 Abrahám 37838385
Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou Hlavná 67, 04501 Moldava nad Bodvou 35544252
Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky P. Blahu 23, 94054 Nové Zámky 37860909
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lipóta Gregogovitsa Jelka Školská 399/1, 92523 Jelka 36094242
Základná škola Blatné Remety 98, 07244 Blatné Remety 35545577
Základná škola s materskou školou Malatiná 70, 02601 Malatiná 37813609
Základná škola Lietavská Lúčka Skalka 34, 01311 Lietavská Lúčka 37813048
Materská škola Limbová 26, 01007 Žilina 37905384
Základná škola J.Kollára L.Svobodu 40, 96901 Banská Štiavnica 35991488
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače Záhumnie 220/90, 03484 Liptovské Sliače 37976044
Základná škola Petrovice, okres Bytča Petrovice 72, 01353 Petrovice 37813439
Základná škola s materskou školou v Mlynčekoch, okres Kežmarok Mlynčeky -, 05976 Mlynčeky 37877020
Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín Tajovského 2, 97632 Badín 35677813
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14, 91101 Trenčín 17053668
Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium P.Hostinského 3, 97901 Rimavská Sobota 00160784
Materská škola, Lúčky 14, Holíč Lúčky 14, 90851 Holíč 37990411
Špeciálna základná škola Zápotockého 127, 98101 Hnúšťa 35985275
Základná škola s materskou školou Hradná 342, Liptovský Hrádok ul. Hradná 342, 03301 Liptovský Hrádok 37910477
Základná škola v Jarovniciach Jarovnice 192, 08263 Jarovnice 36158119
Základná škola Jozefa Hanulu, Školská ulica 927/2, Liptovské Sliače Školská ulica 927/2, 03484 Liptovské Sliače 37813391
Základná škola a Materská škola Hlboké nad Váhom Hlboké nad Váhom -, 01401 Hlboké nad Váhom 37813471
Materská škola Juhoslavanská 4, 04013 Košice-Sídl.Ťahanovce 35553618
Základná škola s materskou školou Pionierska 2, 97701 Brezno 37828533
Špeciálna základná škola internátna M.R.Štefánika 323/1, 91401 Trenčianska Teplá 00493562
Materská škola Komenského 13, 03101 Liptovský Mikuláš 42066298
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská ulica 301/12, Turňa nad Bodvou - Torna Školská ulica 301/12, 04402 Turňa nad Bodvou 35544805
Hydinársky spoločný podnik Československej armády -, 90845 Gbely 00203882
Detský domov rodinného typu Veľké Uherce 39, 95841 Veľké Uherce 00182265
Tento register má len informatívny charakter.