Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Základná škola Alexandra Dubčeka Majerníkova 62, 84105 Bratislava-Karlova Ves 31780504
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 Nové Sady 176, 95124 Nové Sady 37865447
Obec Jacovce Farská 288/6, 95621 Jacovce 00699209
Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským Móra Ferenc Alapiskola Školská 757/10, 94614 Zemianska Olča 37866869
Obec Rybník Hlavná 2, 93523 Rybník 00307424
Základná škola s materskou školou, Školská 10, Rybník Školská 10, 93523 Rybník 37864505
Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce Školská 5, 95621 Jacovce 37860747
Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 Lysá pod Makytou 44, 02054 Lysá pod Makytou 31202471
Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky Pribinova 123/9, 97271 Nováky 36126799
Obec Diviaky nad Nitricou Diviaky nad Nitricou 0, 97225 Diviaky nad Nitricou 00318060
Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 08256 Pečovská Nová Ves 00327590
Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č.121 Diviaky nad Nitricou 121, 97225 Diviaky nad Nitricou 36126683
Obec Koš Víťazstva 791/41, 97241 Koš 00318213
Základná škola s materskou školou Koš Nová 525, 97241 Koš 36126730
Mestská časť Košice-Staré Mesto Hviezdoslavova 7, 04001 Košice-Staré Mesto 00690937
Obec Budimír Budimír 19, 04443 Budimír 00324001
Obec Dubník Dubník 244, 94135 Dubník 00308889
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec 37833961
Zoologická záhrada Zámok a okolie 6/939, 97201 Bojnice 00358011
Základná škola A. Sládkoviča Pionierska 9, 96231 Sliač 37888790
Zoologická záhrada Spišská Nová Ves Sadová 6, 05201 Spišská Nová Ves 31309399
Obec Predajná Námestie Juraja Pejku 67, 97663 Predajná 00313751
Základná škola s materskou školou Predajná Školská 418, 97663 Predajná 37828461
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 36302724
Biela voda, n.o. Nad traťou 1342/28, 06001 Kežmarok 42092167
Stredná zdravotnícka škola Skalica Lichardova 1, 90901 Skalica 00607347
Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok ul. Biela voda 2, 06001 Kežmarok 51076438
Základná škola Hany Zelinovej Vrútky Čachovský rad 34, 03861 Vrútky 37811681
Obec Rimavská Seč Rimavská Seč 0, 98042 Rimavská Seč 00319023
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica Školská 230, 01701 Považská Bystrica 00607002
Základná škola Čierne - Ústredie 183, 02313 Čierne 37812688
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice 35946024
Obec Klin Klin 199, 02941 Klin 00314544
Obec Barca Barca 0, 98251 Barca 00649520
Stredná zdravotnícka škola M. Hattalu 2149, 02601 Dolný Kubín 00607045
Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín Medvedzie 155, 02744 Tvrdošín 37813226
LEKÁRSKA FAKULTA Záborského 2, 03645 Martin 00397784
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA J.Kozačeka 4, 96001 Zvolen 00606995
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika Tr.SNP 1, 04066 Košice-Západ 00397717
Základná škola Kecerovce Kecerovce 79, 04447 Kecerovce 35544414
Základná škola s materskou školou, Povina 323 Povina 323, 02333 Povina 37812785
Obec Rankovce Rankovce 10, 04445 Rankovce 00691267
Obec Sirk Sirk 71, 04964 Sirk 00328812
Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica Skuteckého 32, 97423 Banská Bystrica 00003328
Stredná zdravotnícka škola Sládkovičova 36, 08024 Prešov 00606804
Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Bratislava Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov 00003328
Záchranná služba Košice Rastislavova 43, 04191 Košice-Juh 00606731
Základná škola s materskou školou v Ľubeli Ľubeľa 161, 03214 Ľubeľa 37810413
Stredná zdravotnícka škola Levočská 5, 05850 Poprad 00606791
Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Žilina ul. M.Rázusa 104/A, 01001 Žilina 00003328
Základná škola s materskou školou Hniezdne Hniezdne 244, 06501 Hniezdne 37872869
Obec Pukanec Nám. mieru 11, 93505 Pukanec 00307416
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra Farská 23, 95050 Nitra 00607321
Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Košice Kasárenské námestie 4, 04001 Košice-Staré Mesto 00003328
Obec Krížová Ves Krížová Ves 0, 05901 Krížová Ves 00326305
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky Pod kalváriou 1, 94001 Nové Zámky 00607339
Základná škola, Krížová Ves Krížová Ves 43, 05901 Krížová Ves 37874209
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce Masarykova 27, 07101 Michalovce 00606782
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice Kukučínova 40, 04137 Košice-Juh 00606758
Základná škola Huncovce Školská 212, 05992 Huncovce 36158895
Tento register má len informatívny charakter.