Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán Považské Podhradie 204, 01707 Považská Bystrica 45731594
DSS a zariadenie pre seniorov Auxilium, n.o. Jozefa Martinčeka 108/50, 01303 Varín 45739927
Obec Kameničná Hlavná 122, 94601 Kameničná 00306495
biely orgován, n.o. Rajecká 2788/1, 01001 Žilina 45740941
SENIOR CLUB STRIEBORNICA Hoštáky 41, 92101 Piešťany 42164877
Obec Vavrečka Vavrečka 203, 02901 Vavrečka 00314951
Pokoj n.o. Voderady 205, 91942 Voderady 45743851
FOR REGION, n.o. Nadabula 256, 04801 Rožňava 35583479
Mestská časť Košice-Pereš Krompašská 54, 04011 Košice-Pereš 00690953
Dom tretieho veku Poloreckého 2, 85101 Bratislava-Petržalka 30842344
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Beňuš Beňuš 455, 97664 Beňuš 36038351
Viacúčelové zariadenie pre seniorov Kukučínova 2970, 02201 Čadca 42391385
Obec Vyškovce nad Ipľom Vyškovce nad Ipľom 132, 93577 Vyškovce nad Ipľom 00307661
ÚSMEV - zariadenie pre seniorov Osiková 26, 01007 Žilina 00647713
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Sobrance Kúpeľská 69, 07301 Sobrance 36038351
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec Banská 533/19, 03901 Turčianske Teplice 00651443
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Rožňava Jovická 2, 04801 Rožňava 36038351
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Košice Moyzesova 18, 04239 Košice-Staré Mesto 36038351
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Považská Bystrica Orlové 300, 01722 Považská Bystrica 36038351
Zariadenie pre seniorov Prievidza J. Okáľa 6, 97101 Prievidza 00648698
Obec Obeckov Obeckov 165, 99105 Obeckov 00648582
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Prievidza Švéniho 7, 97153 Prievidza 36038351
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. Pod hájom 1291/119, 01841 Dubnica nad Váhom 00632333
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Trenčín Hodžova 38, 91152 Trenčín 36038351
Domov dôchodcov Nám. hrdinov 12, 95633 Chynorany 30999839
Obec Hajnáčka Hajnáčka 484, 98033 Hajnáčka 00318736
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Smolenice Trnavská 12, 91904 Smolenice 36038351
Služby obce Ľubica s.r.o. Gen. Svobodu 248/127, 05971 Ľubica 46201297
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Šaštín Pri rybníku 1301, 90841 Šaštín-Stráže 36038351
I.Svätojurská, akciová spoločnosť Na pažiti 4E, 90021 Svätý Jur 31437567
Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj Mokrý Háj 203, 90865 Mokrý Háj 00655589
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Žarnovica Železničná 613/13, 96681 Žarnovica 36038351
Mestské lesy v Bratislave Cesta mládeže 4, 83101 Bratislava-Nové Mesto 30808901
Zariadenie pre seniorov Ulica generála Svobodu 1948/10, 92901 Dunajská Streda 00596515
Obec Pusté Úľany Hlavná 91/208, 92528 Pusté Úľany 00306134
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Topoľčianky Parková 7, 95193 Topoľčianky 36038351
Mestské lesy, spol. s r.o. Bernolákova 36/11, 96801 Nová Baňa 31588182
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica Partizánska cesta 69, 97498 Banská Bystrica 36022047
Zariadenie pre seniorov Šaštín Stráže Nádražná 1259, 90841 Šaštín-Stráže 31824064
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied Tatranská Lomnica 0, 05960 Vysoké Tatry 00166529
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Levice Koháryho 2, 93401 Levice 36038351
Mestské lesy, s.r.o. Priemyselná 969/14, 96301 Krupina 31616798
Obec Voznica Voznica 135, 96681 Voznica 00321087
Domov dôchodcov Dolné Saliby Dolné Saliby 786, 92502 Dolné Saliby 00352527
Matematický ústav Slovenskej akadémie vied Štefánikova 49, 81473 Bratislava-Staré Mesto 00166791
Obec Hruštín Kultúrna 468/2, 02952 Hruštín 00314501
Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o. HSNP 152, 04425 Vyšný Medzev 36209953
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Prešov Obrancov mieru 6, 08001 Prešov 36038351
Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek otthona Kasárenská 1A, 93101 Šamorín 00655724
Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava-Karlova Ves 00586978
GELNICKÉ LESY, s.r.o., Gelnica Slovenská 15, 05601 Gelnica 31684378
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Liptovský Hrádok J. Martinku 110, 03311 Liptovský Hrádok 36038351
Obec Hlinné Hlinné 74, 09435 Hlinné 00332411
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84503 Bratislava-Karlova Ves 00166596
Obec Likavka Likavka 815, 03495 Likavka 00315362
OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o. Námestie SNP 45/5, 96261 Dobrá Niva 36050881
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Námestovo Miestneho priemyslu 569, 02901 Námestovo 36038351
Zariadenie pre seniorov Sídlisko 1. mája 73, 09301 Vranov nad Topľou 00696366
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9/6319, 84513 Bratislava-Karlova Ves 00490750
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Žilina Nám. M.R. Štefánika 1, 01145 Žilina 36038351
Tento register má len informatívny charakter.