Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Dolný Chotár Dolný Chotár 45, 92541 Dolný Chotár 00613941
Obec Hurbanova Ves Hurbanova Ves 48, 90301 Hurbanova Ves 00305995
Gymnázium duklianských hrdinov Komenského 16, 08924 Svidník 00161233
AGRISLOV, s.r.o., Svrčinovec Svrčinovec 261, 02312 Svrčinovec 35910925
Obec Bodza Bodza 108, 94616 Bodza 00306371
Obec Mojš Mojš 147, 01001 Žilina 00321494
Obec Chmiňany Chmiňany 0, 08233 Chmiňany 00327131
Mestská časť Bratislava - Záhorska Bystrica Námestie Rodiny 1, 84357 Bratislava-Záhor.Bystr. 00604887
Obec Bodíky Bodíky 8, 93031 Bodíky 00513296
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja M.Rázusa 104, 01001 Žilina 42054575
Obec Lastomír Lastomír 322, 07237 Lastomír 00325406
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice Ostrovského 1, 04001 Košice-Juh 00893331
Obec Trávnica Hlavná 37/65, 94146 Trávnica 00309320
Poľnohospodárske družstvo akcionárov "Ipeľ" Balog nad Ipľom Hlavná 282, 99111 Balog nad Ipľom 00208558
Obec Bertotovce Bertotovce 142, 08235 Bertotovce 00326828
Obec Plavecké Podhradie Plavecké Podhradie 34, 90636 Plavecké Podhradie 00309788
Obec Šúrovce Nová 5, 91925 Šúrovce 00313068
Obec Ptrukša Ptrukša 0, 07677 Ptrukša 00331864
Mesto Trstená Bernolákova 96, 02801 Trstená 00314897
Obchodná akadémia Sereď Mládežnícka 158/5, 92601 Sereď 00400238
Obec Slepčany Slepčany 241, 95152 Slepčany 00308455
FILAGRO plus, spol. s r.o. Vajanského 2928, 98701 Lučenec 36620327
Obec Hendrichovce Hendrichovce 72, 08235 Hendrichovce 00327077
Obec Záhorská Ves Hlavná 129, 90065 Záhorská Ves 00305219
Obec Dedinky Dedinky 0, 04973 Dedinky 00328171
Slovenské centrum produktivity Univerzitná 8413/6, 01253 Žilina 36143235
Stredná odborná škola, Ul. 1. mája 500, Vráble Ul. 1. mája 500, 95201 Vráble 00891550
Obec Pribeta Hlavná 113, 94655 Pribeta 00306649
Krajský školský úrad v Prešove Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov 37938126
AGROSEV, spol. s r.o., Detva Bottova 1, 96213 Detva 36033499
Obec Tureň Tureň 36, 90301 Tureň 00305138
Obec Letanovce Slovenského raja 55, 05313 Letanovce 00329304
Obec Domadice Domadice 23, 93587 Domadice 00587516
Obec Vinosady Pezinská 95, 90201 Vinosady 00305162
Obec Kolibabovce Kolibabovce 78, 07261 Kolibabovce 00325317
Obchodná akadémia Veľká Okružná 32, 01157 Žilina 00162124
Náruč n.o. Zváračská 19, 94587 Komárno 36096806
Obec Kuchyňa Kuchyňa 220, 90052 Kuchyňa 00304875
MECOM GROUP s.r.o. Poľná 4, 06683 Humenné 31735151
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1, 94974 Nitra 00157716
Materská škola Ľubotice Čsl. letcov 2, 08006 Ľubotice 42228409
Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske Športovcov 372/23, 95804 Partizánske 36125679
Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec Vajanského 2844/47, 98401 Lučenec 37833995
Galéria umenia v Nových Zámkoch Müvészeti Galéria Érsekújvár Björnsonova ulica č. 1, 94056 Nové Zámky 36103098
Základná škola s materskou školou Zborov Školská 478, 08633 Zborov 37873989
Materská škola, Lipová 1736/2, Topoľčany Lipová 1736/2, 95501 Topoľčany 42125448
Základná škola Pribinova 34, 07501 Trebišov 35541067
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Francisciho 11, 05401 Levoča 37791851
Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera E.M.Šoltésovej 5, 96951 Banská Štiavnica 00158895
Špeciálna Základná škola Lipová 622, 02401 Kysucké Nové Mesto 36134171
Základná škola Jána Amosa Komenského, Námestie B. Bartóka 497/20, Veľký Meder Nám. B. Bartóka 497/20, 93201 Veľký Meder 36081060
Základná škola Čajkov 285 Čajkov 285, 93524 Čajkov 37864297
Základná umelecká škola Z. Fábryho 19, 07901 Veľké Kapušany 35549050
Materská škola Dobrá 1103, 91401 Trenčianska Teplá 36131679
Bytový podnik mesta v likvidácii Kostolné námestie 30, 94603 Kolárovo 34005064
Mestský podnik služieb Poltár Továrenská 497/15, 98701 Poltár 37958348
Základná umelecká škola Jána Poschla Prostějovská 36, 08001 Prešov 36159085
Školská jedáleň, Štúrovo, Adyho ul. 4 Adyho 4, 94301 Štúrovo 37861077
Materská škola Radoľa Radoľa 363, 02336 Radoľa 37812564
Základná umelecká škola Hlavná 1, 97656 Pohronská Polhora 42007208
Tento register má len informatívny charakter.