Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mesto Trstená Bernolákova 96, 02801 Trstená 00314897
Obchodná akadémia Sereď Mládežnícka 158/5, 92601 Sereď 00400238
Obec Slepčany Slepčany 241, 95152 Slepčany 00308455
FILAGRO plus, spol. s r.o. Vajanského 2928, 98701 Lučenec 36620327
Obec Hendrichovce Hendrichovce 72, 08235 Hendrichovce 00327077
Obec Záhorská Ves Hlavná 129, 90065 Záhorská Ves 00305219
Obec Dedinky Dedinky 0, 04973 Dedinky 00328171
Slovenské centrum produktivity Univerzitná 8413/6, 01253 Žilina 36143235
Stredná odborná škola, Ul. 1. mája 500, Vráble Ul. 1. mája 500, 95201 Vráble 00891550
Obec Pribeta Hlavná 113, 94655 Pribeta 00306649
Krajský školský úrad v Prešove Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov 37938126
AGROSEV, spol. s r.o., Detva Bottova 1, 96213 Detva 36033499
Obec Tureň Tureň 36, 90301 Tureň 00305138
Obec Letanovce Slovenského raja 55, 05313 Letanovce 00329304
Obec Domadice Domadice 23, 93587 Domadice 00587516
Obec Vinosady Pezinská 95, 90201 Vinosady 00305162
Obec Kolibabovce Kolibabovce 78, 07261 Kolibabovce 00325317
Obchodná akadémia Veľká Okružná 32, 01157 Žilina 00162124
Náruč n.o. Zváračská 19, 94587 Komárno 36096806
Obec Kuchyňa Kuchyňa 220, 90052 Kuchyňa 00304875
Obec Veľké Úľany Hlavná 578, 92522 Veľké Úľany 00306282
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 05801 Poprad 00326470
Obvodný úrad Žilina J. Kráľa 4, 01040 Žilina 42059950
Obec Voderady Voderady 262, 91942 Voderady 00313181
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Župné nám. 13, 81311 Bratislava-Staré Mesto 00166073
Obec Zlaté Klasy Poštová 550, 93039 Zlaté Klasy 00305839
Obec Komjatice Nádražná 97/344, 94106 Komjatice 00308994
UNIPA spol. s r.o. Košovská 1, 97101 Prievidza 31579183
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8, 81267 Bratislava-Staré Mesto 30794536
Obec Malachov Ortútska 145, 97405 Malachov 00620891
Obec Moravské Lieskové Moravské Lieskové 657, 91642 Moravské Lieskové 00311791
Obec Kalná nad Hronom Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom 00307131
Obvodný úrad Bratislava Staromestská 6, 81440 Bratislava-Staré Mesto 42131111
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Vazovova 7/A, 81616 Bratislava-Staré Mesto 30853788
Obec Radzovce Radzovce 506, 98558 Radzovce 00316369
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice Komenského č. 29, 93401 Levice 00596825
Obec Bánov Hviezdoslavova 34, 94101 Bánov 00308765
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 17335825
Obvodný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín 42024331
Mesto Námestovo Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo 00314676
Inšpektorát práce Bratislava Za kasárňou 1, 83264 Bratislava-Nové Mesto 00166367
Obec Šíd Šíd 0, 98601 Šíd 00316423
Najvyšší súd Slovenskej republiky Župné námestie 13, 81490 Bratislava-Staré Mesto 00165581
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa Nám. M.R.Štefánika 8, 94145 Maňa 00596221
Mesto Hanušovce nad Topľou Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou 00332399
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky 17336112
Obvodný úrad Považská Bystrica Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica 42024005
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Nám. M. R. Štefánika 9, 94501 Komárno 37961195
Domov sociálnych služieb Kovarce Kovarce -, 95615 Kovarce 00356891
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava-Staré Mesto 00699021
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Hollého 14, 08181 Prešov 00610577
Obvodný úrad Nitra Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra 42114926
Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9, 97901 Rimavská Sobota 00319031
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Čerenčianska 18, 97901 Rimavská Sobota 37949608
Obec Chynorany Cintorínska 45/1, 95633 Chynorany 00310506
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice Družstevnícka 22, 93480 Levice 42119383
Obec Mojmírovce Námestie sv. Ladislava 931/7, 95115 Mojmírovce 00308269
Obvodný úrad Nové Zámky Podzámska 25, 94001 Nové Zámky 42114934
Fakultná nemocnica Trenčín Legionárska 28, 91171 Trenčín 00610470
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Šafárikova 112, 04808 Rožňava 35556919
Tento register má len informatívny charakter.