Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Krajský pozemkový úrad Prešov Masarykova 10, 08001 Prešov 37937898
Obec Olešná Olešná 0, 02352 Olešná 00314161
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 03680 Martin 36672084
Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363
ÚSMEV, ŠŤASTIE, DOBRÁ VEC... n.f. Watsonova 45, 04001 Košice-Sever 35525916
Krajský stavebný úrad v Prešove Nám. Mieru 3, 08001 Prešov 37937782
Obec Belá Oslobodenia 183, 01305 Belá 00321168
DÚ Partizánske Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Obec Breznička Breznička 206, 98502 Breznička 00315991
LESY mesta Levoča, spol. s r.o. Novoveská cesta 33/930, 05401 Levoča 31693377
DÚ Senec Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
I. TRAN., spol. s r.o. Predmierska 229, 02354 Turzovka 31396402
DÚ Nové Mesto nad Váhom Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Obec Somotor Obchodná 39/7, 07635 Somotor 00331945
Krajský stavebný úrad v Košiciach Komenského 52, 04126 Košice-Sever 35557265
PRO POPULO Poprad, s.r.o. Obrancov mieru 329, 05934 Spišská Teplica 17083851
Colný úrad Žilina Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov 30844029
Združenie Senec a okolie Svätoplukova 5, 90301 Senec 36068861
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o. Mojmírovce 919, 95115 Mojmírovce 34104780
Obec Lúka Lúka 205, 91634 Lúka 00311758
Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie Šarišské Jastrabie 270, 06548 Šarišské Jastrabie 37872923
DÚ Zlaté Moravce Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska - Szőlészeti és gyümölcstermesztő szakközépiskola Hlavná 232/14, Viničky Hlavná 232/14, 07631 Viničky 42102359
DÚ Bratislava IV Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Štátna pokladnica Radlinského 32, 81005 Bratislava-Staré Mesto 36065340
Krajský stavebný úrad v Trenčíne Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín 37916360
PD Lemešany, s.r.o. Osloboditeľov 516, 08204 Drienov 36459356
Colný úrad Banská Bystrica Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov 30844029
DÚ Bratislava VI Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
MAGMA ZAFÍR, s.r.o. Bardoňovo 124, 94149 Bardoňovo 36325856
Mesto Nemšová Janka Palu 2/3, 91441 Nemšová 00311812
Obec Šarišské Jastrabie Šarišské Jastrabie 257, 06548 Šarišské Jastrabie 00330213
DÚ Liptovský Mikuláš Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Šamorín Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DataCentrum Cintorínska 5, 81488 Bratislava-Staré Mesto 00151564
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9, 08186 Prešov 31711464
Obec Ťapešovo Ťapešovo 117, 02951 Ťapešovo 00314919
Colný úrad Košice Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov 30844029
Humanitná nadácia zdravotne postihnutých Tehelná 26, 83240 Bratislava-Nové Mesto 17333521
ASTRAIA Certification, s.r.o. Mostná 13, 94901 Nitra 36549851
Letecký úrad Slovenskej republiky Letisko M. R. Štefánika 0, 82305 Bratislava-Ružinov 30810752
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov 30844029
Poľnohospodárske družstvo "SNP" so sídlom v Sklabini Sklabiňa 153, 03803 Sklabiňa 00196851
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Chlumeckého 2, 82012 Bratislava-Ružinov 00166260
DÚ Prievidza Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Žilina I Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Colný úrad Trnava Piešťanská 3, 91701 Trnava 42499500
ZENIT, spol. s r.o. Trnavská cesta 26, 82108 Bratislava-Ružinov 31642373
DÚ Zvolen Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ II Nitra Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Colný úrad Bratislava Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov 30844029
POĽNOPRODUKT Čierny Balog, družstvo Strakovo 11, 97652 Čierny Balog 36032310
DÚ Košice II Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Dolný Kubín Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Piešťany Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Komárno Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Poľnohospodárske družstvo BUKOVINA Strelníky, 97655 Strelníky 00189367
DÚ Trenčín Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Bratislava III Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
SPOLCHOV, s.r.o. Východná 127, 03232 Východná 36002607
Tento register má len informatívny charakter.