Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II 3079, Lučenec Rúbanisko II 3079, 98403 Lučenec 37833987
Gymnázium M. R. Štefánika Športová 41, 91501 Nové Mesto nad Váhom 00160270
Mestské kultúrne stredisko Nám. slobody 14/18, 05001 Revúca 00138789
Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš Komenského 3, 99001 Veľký Krtíš 31095291
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967 Zákamenné 967, 02956 Zákamenné 36140783
Základná škola Levoča, ul. Gašpara Haina 37 Gašpara Haina 37, 05401 Levoča 37785834
Ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Kvetnica Kvetnica -, 05887 Poprad 00227846
"PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Československej armády č. 1870, 95501 Topoľčany 00356786
Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 97504 Banská Bystrica 00493767
Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany J. Kráľa 1594/1, 95501 Topoľčany 37860577
Základná škola v Rimavskej Sobote Dr. Clementisa 13, 97901 Rimavská Sobota 37831721
Základná škola Klátová Nová Ves Klátová Nová Ves 351, 95844 Klátova Nová Ves 36125636
Základná škola Studienka, 908 75 Studienka 222 Studienka 222, 90875 Studienka 31816924
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie (skratka DSS Zemianske Podhradie) Zemianske Podhradie 4, 91307 Zemianske Podhradie 00351725
Základná škola s materskou školou Leandera Osztényiho s vyučovacím jazykom maďarským-Osztényi Leander Alapiskola és Óvoda Školská č. 1003, 92572 Selice 36112119
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Baka 351, 93004 Baka 37836421
Stredná odborná škola, Jána Zigmundíka 334/5, Vrbové J. Zigmundíka 334/5, 92203 Vrbové 17053820
Stredná odborná škola - Szakközépiskola Kalinčiakova 1584/8, 98601 Fiľakovo 37890069
Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č. 4, Banská Štiavnica Námestie sv. Trojice 4, 96901 Banská Štiavnica 37831119
Základná umelecká škola Levice, Ul. F. Engelsa 2 F. Engelsa 2, 93401 Levice 37864611
Spojená škola Školská 7, 97590 Banská Bystrica 37956108
Domov sociálnych služieb v Jabloni Jabloň 78, 06713 Jabloň 00695441
Domov sociálnych služieb TAU Turie 296, 01312 Turie 00647683
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť Novoť 976, 02955 Novoť 00632830
Stredná zdravotnícka škola s VJM Dunajská Streda Športová 349/34, 92901 Dunajská Streda 00607312
Príspevková organizácia VPS Veľké Úľany Pusta 176, 92522 Veľké Úľany 35606037
Základná škola Komenského 707/4, 07801 Sečovce 17071097
Domov sociálnych služieb v Kalinove Kalinov -, 06801 Kalinov 00695459
Domov sociálnych služieb v Osadnom Osadné 89, 06734 Osadné 00695432
Mestské kultúrne stredisko Sokolská 8, 90001 Modra 00350109
Základná škola Lúka 135 Lúka 135, 91633 Lúka 36125563
Regionálne osvetové stredisko M. R. Štefánika 206, 07501 Trebišov 31297714
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA Športová 16, 97980 Rimavská Sobota 00410365
Jazyková škola Trieda SNP 54, 97401 Banská Bystrica 00396851
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Istvána Széchenyiho Horné Saliby Hlavná 299, 92503 Horné Saliby 37836714
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Korytárky 52, 96204 Korytárky 37948971
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice Pod amfiteátrom 7, 93401 Levice 00893315
Základná škola Nám. 1. mája 3, 92205 Chtelnica 36080357
Základná škola Čsl.armády 22, 08001 Prešov 36159042
Základná škola Seňa 507 Seňa 507, 04458 Seňa 35513454
Tento register má len informatívny charakter.