Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") Lipová 8, 97251 Handlová 42024471
Základná škola Nižný Hrabovec Nižný Hrabovec -, 09421 Nižný Hrabovec 37873300
Materská škola, Gagarinova 2636/15, Topoľčany Gagarinova 2636/15, 95501 Topoľčany 42125430
Učilište, Sídlisko Breziny 282, Prakovce Sídlisko Breziny 282, 05562 Prakovce 42096669
Základná škola s materskou školou, Alekšince 395 Alekšince 395, 95122 Alekšince 37865510
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, 95780 Bánovce nad Bebravou 00891436
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Ul. 17. novembra 2701, 02201 Čadca 00162043
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Svätoplukova 3, 82491 Bratislava-Ružinov 17330190
Gymnázium Javorová 16, 05201 Spišská Nová Ves 17151589
Stredisko krízovej intervencie Adlerova 4, 04022 Košice-Dargov.hrdinov 35557168
Základná škola s materskou školou Lemešany Lemešany 154, 08203 Lemešany 37876988
Základná škola Hrnčiarska 2119/1, 96015 Zvolen 37888412
Materská škola SNP 742, 02201 Čadca 37812645
Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou 604, 02303 Zborov nad Bystricou 37812165
Základná škola Májové námestie 1, 08001 Prešov 36165638
Základná škola Sándora Petöfiho s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo 36094218
Materská škola Slovenská Ľupča Oslobodenia 2, 97613 Slovenská Ľupča 37889966
Základná škola Martina Kukučína SNP 1199/36, 02601 Dolný Kubín 37810669
Základná škola Námestie mládeže 587/17, 96001 Zvolen 37831232
Školský internát Trnavská 2, 82108 Bratislava-Ružinov 00607291
Detský domov Štúrovo Nám. slobody 13, 94301 Štúrovo 00181641
Materská škola Andreja Kmeťa 15, 01001 Žilina 37905147
Materská škola v Rimavskej Sobote, Ul. Rybárska Ul. Rybárska 50, 97901 Rimavská Sobota 37957970
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. 1. mája 898/2, Šaľa Ul. 1. mája 898/2, 92701 Šaľa 42121469
Základná škola s materskou školou Dubovany 177, 92208 Dubovany 37984756
Spojená škola, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami Špeciálna ZŠ s MŠ internátna a ZŠ s MŠ pri NsP, Ul. 29. augusta 1, Levice Z. Nejedlého 41, 93401 Levice 00350362
Gymnázium Antona Prídavka Komenského 40, 08301 Sabinov 00161152
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Drnava 105, 04942 Drnava 35543744
Centrum voľného času Bytča Ulica Mieru 1357, 01401 Bytča 37808605
Základná škola s materskou školou M.R.Štefánika, Grösslingová 48, 81109 Bratislava Grösslingová 48, 81109 Bratislava-Staré Mesto 31810993
Spišské divadlo Radničné námestie 4, 05280 Spišská Nová Ves 31297846
Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 Detvianska Huta 369, 96206 Detvianska Huta 37831356
Základná škola Rozhanovce SNP 121, 04442 Rozhanovce 35544376
Stredná škola požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Žiline Žilina -, 01115 Žilina 42060826
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina Karpatská 8,9, 01008 Žilina 00647756
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene Štúrova 5, 96082 Zvolen 35996561
Materská škola Kaméliová 10, 82107 Bratislava-Vrakuňa 31787037
Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej T. Vansovej 353/3, 96201 Zvolenská Slatina 37833626
ARCUS - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Skladná 4, 04001 Košice-Juh 35538562
Základná škola Ul. karpatská 803/11, Svidník Karpatská 803/11, 08901 Svidník 35509082
Tento register má len informatívny charakter.