Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice Jenisejská 22, 04012 Košice-Nad jazerom 31263101
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Mládežnícka 22, Šahy - Magyar Tanitási Nyelvü Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy Mládežnícka 22, 93601 Šahy 17050111
Domov sociálnych služieb pre dospelých časť Ižop - Pusta 1936/1, 93201 Veľký Meder 00596507
Školské hospodárstvo, Albertov dvor 8, Šurany Albertov dvor 8, 94201 Šurany 00157929
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica Trieda SNP 20, 97401 Banská Bystrica 35677767
Základná škola Slobodného slovenského vysielača Skuteckého 8, 97401 Banská Bystrica 35677716
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Könyvtár Érsekújvár Turecká 36, 94001 Nové Zámky 36102628
Základná škola Sládkovičova 10, 03401 Ružomberok 31934617
Základná škola s materskou školou Vagonárska 1600, 05801 Poprad 17068223
Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím Rekreačná 393, 96801 Nová Baňa 00027987
Špeciálna základná škola Námestie 1. mája 1, 90051 Zohor 31780423
MATERSKÁ ŠKOLA Zigmundíkova 456/14, 92205 Chtelnica 37842803
Materská škola Nemce Nemčianska cesta 130, 97404 Nemce 37891529
Základná škola s materskou školou Dolné Dubové Dolné Dubové 213, 91952 Dolné Dubové 37850946
Spojená škola, Železničná 115, Veľká Lomnica Železničná 115, 05952 Veľká Lomnica 42079209
Spojená škola, Zimné 83, Rudňany s organizačnými zložkami: Špeciálna základná škola, Zimné 83, Rudňany a Odborné učilište, Zimné 83, Rudňany Zimné 83, 05323 Rudňany 31309631
Materská škola, Brezová ulica č. 738/27, Dunajská Lužná Brezová 27, 90042 Dunajská Lužná 31816673
Jazyková škola Vazovova 6, 81107 Bratislava-Staré Mesto 31787142
Materská škola Družstevná 22, Šaľa Družstevná 22, 92701 Šaľa 37863606
Materská škola Dolný Vadičov Dolný Vadičov 139, 02345 Dolný Vadičov 37812572
Miestne kultúrne stredisko Oravské Veselé Oravské Veselé 374, 02962 Oravské Veselé 36142280
Centrum voľného času v Starej Ľubovni Farbiarska 35, 06480 Stará Ľubovňa 00188131
Základná škola Zarevúca 18/19, 03401 Ružomberok 00614394
Tesla, štátny podnik Pod Banskou 14, 97180 Prievidza 00597899
Základná škola Slovenského národného povstania Ul. partizánska 13, 03852 Sučany 37812157
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti - -, 98101 Hnúšťa 00358657
Základná škola, Ulica budovateľská 1992/9, 069 01 Snina Budovateľská 1992/9, 06901 Snina 36158747
Základná umelecká škola Poprad Štefánikova 99/72, 05801 Poprad 36165492
Spojená škola,F.Rákocziho 5,NZ s org.zl.Špec.ZŠ-Spec.Alapiskola, F.Rákocziho 5 a ZŠ pri zdrav.zar.-Az Egész.Int.M.M.Alapiskola, Slovenská 11,NZ F. Rákócziho 5, 94060 Nové Zámky 34062807
Technické služby Partizánska 1089/2, 90101 Malacky 00007897
Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve Obrancov mieru 871/1, 96212 Detva 31916503
Materská škola Ul. Petzvalova Petzvalova 8, 01015 Žilina 37904973
Centrum voľného času Kežmarok Gen. Štefánika 47, 06001 Kežmarok 37938096
Detský domov Michalovce Františka Kubáča 7, 07101 Michalovce 35568844
Základná škola s materskou školou, Hlavná 66, Ožďany Hlavná 66, 98011 Ožďany 45025274
Základná škola Ányosa Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským - Jedlik Ányos Alapiskola, Školská 845, Zemné - Szímö Školská 845, 94122 Zemné 37860844
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SNP 594/139, 96501 Žiar nad Hronom 00647934
Materská škola v Lozorne Orechová 19, 90055 Lozorno 30846889
Základná škola Nižný Žipov 58 Nižný Žipov 58, 07617 Nižný Žipov 35541245
Materská škola, Ul. 1.mája č. 4, Banská Štiavnica 1. mája 4, 96901 Banská Štiavnica 37831089
Tento register má len informatívny charakter.