Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Základná škola s materskou školou Školská 480, 03495 Likavka 37813617
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HONTIANSKE MORAVCE Hontianske Moravce 18, 96271 Hontianske Moravce 37888757
Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi Komenského 1136/36, 92601 Sereď 37836757
Galantské osvetové stredisko Bratislavská 1458/71, 92401 Galanta 36088251
Základná škola Sobotište Sobotište 317, 90605 Sobotište 37837079
Základná škola, Wolkerova v Bardejove Wolkerova 10, 08541 Bardejov 37874021
Základná umelecká škola Šaštín-Stráže Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže 37838571
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hlavná 1, Pozba Hlavná 1, 94151 Pozba 37864068
Základná škola Pavla Dobšinského P.Dobšinského 1744, 97901 Rimavská Sobota 37828312
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci Viničná 17, 97101 Prievidza 35653655
Základná škola, Dvory nad Žitavou Hlavné nám. 14, 94131 Dvory nad Žitavou 37860828
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium Tilgnerova 14, 84105 Bratislava-Karlova Ves 31750214
Školská jedáleň Sídlisko Lúčna, Vranov nad Topľou Sídlisko Lúčna -, 09301 Vranov nad Topľou 37873474
Materská škola Ondrašovská 55, 03101 Liptovský Mikuláš 42066271
Priekopník, regionálne noviny Čsl. armády 26, 97401 Banská Bystrica 30225019
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Limbová 1 83340 Bratislava Limbová 1, 83340 Bratislava-Nové Mesto 31769152
Základná škola Ihľany 127, 05994 Ihľany 42028990
Gymnázium Ľudovíta Štúra Hronská 1467/3, 96049 Zvolen 00160865
Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra Cabajská 4, 95050 Nitra 00161373
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany Nám. hrdinov 7, 94201 Šurany 00161951
Stredná odborná škola - Szakközépiskola Grešákova 1, Košice Grešákova 1, 04001 Košice-Staré Mesto 00161781
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO Hlavná 12, 98601 Fiľakovo 00045543
Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice 00420191
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Kpt. Nálepku 1057/18, 07501 Trebišov 00523551
Stredisko služieb škole Brokoffova 36, 05801 Poprad 00521817
Bratislavské tlačiarne, š.p. Lazaretská 12, P.O.BOX 195, 81499 Bratislava-Staré Mesto 00608122
Stredná odborná škola technická Hrádok 226, 02753 Istebné 17050359
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a materská škola Salka Salka 428, 94361 Salka 37864076
Základná škola - Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300 Novozámocká 300, 95112 Ivanka pri Nitre 37865536
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov Pod Papierňou 1, 08501 Bardejov 37874004
Materská škola Hlavná 118/116, 91921 Zeleneč 37842463
Škola v prírode Zliechov Zliechov -, 01832 Zliechov 36121649
L Ú Č - DSS pre deti a dospelých a zariadenie chráneného bývania Janka Kráĺa 2089, 01001 Žilina 17066735
Základná škola Stredisková 2735/5, 96221 Lieskovec 37896326
Základná škola, Školská ul. č. 757/10, 946 14 Zemianska Olča Školská 757/10, 94614 Zemianska Olča 37866885
Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza (skrátený názov: SOŠ Prievidza) Vinohradnícka 8, 97158 Prievidza 42026385
Centrum sociálnych služieb Námestovo Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo 42072310
Základná škola s materskou školou Malachov Banícka 52, 97405 Malachov 37998196
Stredná odborná škola, Nerudova 13, Hlohovec Nerudova 13, 92001 Hlohovec 17053811
Základná škola s materskou školou Tekovská Breznica Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica 37888692
Tento register má len informatívny charakter.